Gå til innhold
☰ Meny

Velg Guds fred – ikke korona-frykt

I disse dager med koronavirus som sprer seg over hele verden, får Kristi fred et nytt innhold for oss velfødde nordmenn.

Jerusalem, år 30: Jesus var blitt korsfestet, anklaget for blasfemi. Disiplene var livredde. Nå fryktet de for sine liv og låste seg inne (Joh 20,19-21). Plutselig sto Jesus der og sier «Fred!»

Han stod foran dem lys levende, og viste merkene etter korsfestelsen på kroppen sin. De var sjokkerte og glade. Døden var beseiret og livet fikk igjen overtaket.

Vi kan kaste bekymringene på Herren

Gjennom dette ga Jesus dem en ny måte å leve på. Hans fred er sterkere enn trusler, uro og forfølgelse. Den hellige ånd ga dem en fred, indre styrke og frimodighet som aldri forsvant uansett hva de møtte.

De møtte mange ting som kunne gi dem stor grunn til bekymring og frykt. Fariseerne og de skriftlærde var ute etter dem. Mange ble fengslet, og både Stefanus og Jakob, Jesu bror, ble drept (Apg 7,60; 12,2). Romerne truet alle som nektet å bøye kne for keiseren. Mange kristne måtte rømme fra hus og hjem (Apg 8,1).

Jesus hadde forberedt dem på dette da han sa at de ikke skulle bekymre seg for morgendagen (Matt 6,25-33). Han ba dem ikke bli grepet av frykt og angst (Joh 14,1). Nettopp fordi de ville møte mange ting som ga grunn til frykt.

I stedet grep de mulighetene i alle omstendighetene til å dele de gode nyhetene i evangeliet. Slik kom nye mennesker til tro og nye menigheter ble startet (Apg 11,19-21).

velg guds fred - sitatbilde

Norge, år 2020: Vi er godt vant med trygghet for hus og hjem, gratis skole, velferdsordninger og godt helsevesen. På toppen av dette tegner mange forsikringer for å sikre seg mest mulig.

Men nå får vi erfare på kroppen hvor sårbart samfunnet er. Og hvor skrøpelig menneskelivet egentlig er. Og alle stedene i Bibelen der Gud sier «frykt ikke» får et nytt innhold:

  • Vi står framfor en framtid vi ikke kjenner.
  • Vi vet ikke hvor lenge karantene og restriksjonene kommer til å vare.
  • Antall som blir syke i Norge er ukjent.
  • Hvor mange vil dø?
  • Feiringer, eksamener, 17. mai og sommerferien kan bli spolert.
  • Mange arbeidsplasser og lønnsutbetalinger er i fare.
  • Mange bedrifter regner på hvor lenge de kan klare seg uten kunder før økonomien kollapser.

Slik kan vi fortsette å spekulere, men det gir ikke noe mer grunn til fred og håp for fremtiden. Spørsmålene er mange, og den usikre tidshorisonten trigger nye spørsmål og vi ser for oss nye konsekvenser.

Vi trenger Gud

Nå får vi erfare det mange kristne rundt i verden vet så alt for godt: Vi trenger Gud hver dag, for livet er sårbart og usikkert. Uten ham er det ute med oss. Det er bare Jesus som har oversikt og all makt.

Freden i hjertet er sterkere enn bekymringene

Derfor får de bibelversene som omtaler kampen mot frykt, usikkerhet, bekymring nytt innhold.

Vi kan glede oss i Herren, søke Ham og legge alle bekymringer og alt annet vi tenker på fram for Ham (Fil 4,4-6).

Vi kan kaste bekymringene på Herren (1 Pet 5,7).

Vi kan ydmyke oss for Gud og søker ham (2 Krøn 7,14). Med andre ord: Gi mer plass til bønn. Flere i Norge faster nå for første gang på lang tid.

Gud vil snu alt til det beste for de som søker ham

På denne måten blir røttene våre i Jesus Kristus dypere og sterkere. Det gjør oss sterkere i Ham, freden i hjertet er sterkere enn bekymringene for alt som kan gå alt.

Ved Guds fred får vi kraft til å stoppe spekulasjoner rundt konsekvenser vi ikke har kontroll på uansett. Gjennom denne freden blir verdiene våre justert slik at vi ikke bruker energien på trivialiteter og materielle ting.

Evighetsperspektivet kommer sterkere fram, slik at gamle tap og framtidige konsekvenser for lønn og jobb ikke får overtaket på tankene våre. Vi kan hvile i vissheten om at Gud er vår Far.

Vi stoler på Bibelens løfte om at Gud vil snu alt til det beste for de som søker ham (Rom 8,28). Børskrakket på New York-børsen i 1929 skapte stor nød for folk flest, samtidig som det førte til en åndelig oppvåkning i mange land. Konjunkturen på børsen og i Guds rike kan altså peke i totalt motsatt retning. Derfor kan vi be og tro Gud for at hans rike vil vokse gjennom det som skjer. Et rike som er et urokkelig rike. (Hebr 12,28-29).

Artikkelen er hentet fra Sennep.net og gjengitt med tillatelse.