Gå til innhold
☰ Meny

Vi ønsker å tilby unge mennesker veiledning i spørsmål om kjønn og kropp, følelser, sex og samliv ut fra et bibelsk og kristent livssyn

Vi tilbyr foreldre, lærere og ungdomsledere kunnskap og ressurser som en hjelp i deres arbeid med å veilede unge mennesker.

Vi tar utgangspunkt i et positivt verdibasert syn på sex og samliv. Ingen spørsmål er upassende, og ethvert tema kan snakkes om.

Vi har en grunnleggende tillit til Bibelen som Guds Ord og til sannheten i Bibelens helhetlige fortelling om skapelse, syndefall, frelse og fullendelse.

Vår veiledning baserer seg på klassisk kristen seksualetikk, det kristne verdigrunnlaget og det bibelske menneskesynet. Ut fra dette mener vi at det livslange ekteskapet mellom én mann og én kvinne er den eneste rammen for seksuelt samliv, og at Gud har skapt mennesket som to kjønn.

Vi mener at dette menneskesynet på best mulig måte ivaretar den enkeltes seksuelle integritet og behov.

GuttogJente.no bygger på Lausannebevegelsens Cape Town Commitment, som uttaler følgende om temaet:

Guds skaperplan er at ekteskapet konstitueres ved det forpliktende, trofaste forholdet mellom én mann og én kvinne, der de blir ett i en ny sosial enhet som er forskjellig fra de familier de er født inn i. Det seksuelle samliv som uttrykk for det å være ett, skal nytes utelukkende innen rammen av ekteskapet. Denne kjærlige seksuelle forening innen ekteskapet, der ”to blir ett”, avspeiler både Kristi forhold til kirken og enheten av jøder og hedninger i den nye menneskehet.

Kontakt

Har du spørsmål, innspill til relevant nettsidestoff eller annet på hjertet? Send en epost til [email protected], så svarer vi raskt. 

Du kan følge vårt arbeid med å melde deg på vårt nyhetsbrev her.
 

Styret

Styret i Guttogjente.no har seks faste medlemmer. Medlemmene er representanter fra medlemsorganisasjonene våre.
 

Daglig leder

Marianne Synnes Braseth
Kontakt: [email protected]


Fagråd

Fagrådets rolle er å kvalitetssikre innholdet på nettsiden. Deres oppgave er å være en rådgiver for den daglige ledelsen av GuttogJente.no og bidra med faglig kompetanse. Svar på spørsmål skrevet av frivillige medarbeidere blir gjennomgått av minst to medlemmer av fagrådet før publisering. Det er eierorganisasjonene representert ved styret som har det endelige ansvaret for alt som publiseres.


Våre medlemsorganisasjoner

ACTA
DELK
Egil Danielsen Stiftelsen

FriBu
Hedemarken Friskole
Hemsedal Høyfjellssenter
IMF Indremisjonsforbundet
ImF UNG
Kristent Nettverk 
Kvinner i Nettverk 

Misjonskirken UNG
MorFarBarn
Nettverk for menn
NLM skoler

NLM Norge
Oasen Skole
PBU
Ungdom i Oppdrag