Gå til innhold
☰ Meny
Mann og kvinne - undervisning fra Kristkirken i Bergen

Mann og kvinne - undervisning fra Kristkirken i Bergen

Taleserie om ekteskap, enslig stand og likekjønnede parforhold.

Mann og kvinne - mann og mann del 1

Samfunnets holdning til likekjønnet ekteskap har endret seg mye i løpet av de siste tiårene. Hvordan kan vi stole på Guds ord og samtidig møte våre medmennesker med kristen kjærlighet? Tarjei Gilje dykker inn i den første av to taler om temaet.

Mann og kvinne - mann og mann del 2

Hva sier egentlig Bibelen om likekjønnede parforhold? Hvordan forholder vi oss til dette i 2018? I andre del av denne taleserien ser Tarjei Gilje nærmere på hvordan Guds ord veileder alle oss som trenger nåde i livene våre.

Til mann og kvinne skapte han dem del 1

I Bibelens første bok leser vi: «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.» Hvordan skal vi forstå dette, i lys av historiens mange eksempler på undertrykking av kvinner, senest aktualisert gjennom metoo-debatten? Hva betyr det for oss å være kvinne og mann – skapt i Guds bilde? Hvordan blir gudbilledligheten gjenspeilet gjennom kjønnsidentiteten? Vi blir neppe ferdige med disse spørsmålene med det første. Denne undervisningen av Tarjei og Elin Constanse Gilje gjør at vi kan forstå litt mer.

Til mann og kvinne skapte han dem del 2

Et par smakebiter fra undervisningen: «Vi er ikke perfekte. Og vi må ikke være perfekte. Ikke min styrke, men Jesu styrke, ikke min rettferdighet, men Hans rettferdighet, ikke min perfeksjon, men Hans perfeksjon.»  «Det å erkjenne en avhengighet av Gud kan virke umandig, som en selvvalgt ynkeliggjøring.»

Til mann og kvinne skapte han dem del 3

Det er mange meninger om hvordan menn og kvinner skal forholde seg til hverandre i et ekteskap. I denne talen viser Kristoffer Karlsen til hva Bibelen sier uten å legge noe til eller trekke noe fra. 

Guds rike, kirken og den enslige stand

4 av 10 norske husstander består av aleneboere. Men i kirkene er det som regel kjernefamilien med mor-far-barn som har og får fokus. Mange kristne anser ekteskapet som Guds "A-plan" i våre liv - men en mengde faktorer gjør til at mange ikke lever i noe parforhold. Er man da i plan B? Hvordan veileder kirken i dette? Dette er femte og siste del i taleserien "Til mann og kvinne skapte han dem" - og Håvard Berger søker Guds ords veiledning om den enslige stand.