Gå til innhold
☰ Meny

«Født i feil kropp?»

«Er du født i feil kropp?» Du har sikkert hørt noen stille dette spørsmålet, i alle fall på TV eller YouTube. Noen barn og ungdommer sier om seg selv at de er transpersoner. Andre sier at de er et «tredje kjønn» eller at det finnes mange forskjellige kjønn. I løpet av de siste årene har en del begynt å definere kjønn på helt nye måter. 

I den vestlige verden har det lenge vært fokus på likestilling mellom menn og kvinner. De fleste har vært enige i at kroppen viser om man er mann eller kvinne, men at kjønnsrollene i stor grad er skapt av samfunnet vi lever i. 

I dag er det noen som mener at kjønn ikke har noe med kroppen å gjøre i det hele tatt. Det avgjørende er i stedet hva personen føler. Derfor sier de ikke at man er født som gutt eller jente, men at man fikk kjønnet sitt «tildelt ved fødselen». De mener altså at man godt kan være gutt, selv om man er født med jentekropp, eller at man kan være jente selv om man er født med guttekropp. Kjønn har da ikke lenger noe med kroppen å gjøre. Det betyr at kjønn og kjønnsidentitet bare er avhengig av hva man føler og tenker om seg selv.  

Noen synes kanskje at dette høres befriende ut. Er det ikke bra at alle selv får bestemme hva de vil være? Hvorfor skal noen andre fortelle meg hvilket kjønn jeg er? Kanskje jeg til og med er et helt annet kjønn enn gutt eller jente? 

Naturvitenskapen viser derimot at kjønn først og fremst har med kroppen å gjøre. Hos både dyr og mennesker bestemmes kjønnet av kjønnskromosomene. De er XX for jenter og XY for gutter. Om vi blir gutt eller jente, avgjøres allerede i det øyeblikket sædcellen smelter sammen med eggcellen. Resultatet kan ses i kjønnskromosomene i hver eneste celle i kroppen. Verken følelser, hormonbehandling eller operasjoner kan forandre på dette. Noen svært få barn (omtrent 1 av 5.000 barn) blir født med kromosomfeil som gir misdannelser på kjønnsorganene, noe som mange kaller «interkjønn». Men dette betyr ikke at de er et «tredje» eller helt annet kjønn. 

Den samme forståelsen møter vi i Bibelen. Allerede i skapelsesberetningen står det at mennesket er skapt i Guds bilde som mann og kvinne (1 Mosebok 1,27). Kjønnet er derfor ifølge Bibelen noe av det mest grunnleggende som definerer oss mennesker. 

Mennesker som sier de er «født i feil kropp», kaller seg ofte for transpersoner. De siste årene har det vært en stor økning i antallet ungdommer som opplever dette, særlig blant jenter. Mer enn halvparten av disse ungdommene sliter med psykiske utfordringer som autisme, ADHD, depresjon eller spiseforstyrrelser. En del tenker at problemene deres vil bli løst hvis de «skifter kjønn».  Det har sannsynligvis alltid vært noen få mennesker som har hatt en sterk følelse av at de er et annet kjønn enn det kroppen viser. Etter en grundig medisinsk vurdering har det i noen tiår vært mulig å få diagnosen «transseksualisme» eller «kjønnsdysfori». Dette betyr at personen føler et sterkt ubehag i forhold til kjønnet som kroppen viser. Personer med alvorlig kjønnsdysfori som har vart i mange år, har i noen tilfeller fått behandling med hormoner og kirurgi for å gjøre kroppen mer lik det motsatte kjønnet. 

Et økende antall ungdommer har de siste årene blitt behandlet med medisiner som utsetter puberteten (pubertetsblokkere) og med kjønnshormoner som forandrer kroppen til å likne det motsatte kjønnet. Men det finnes svært lite forskning som sier noe om alvorlige bivirkninger og om hvordan det går med disse ungdommene på lang sikt. Stadig flere angrer dessuten på behandlingen og forteller at de skulle ønske de hadde fått annen type hjelp, for eksempel av psykolog. 

En jente som får behandling med testosteron, kan ikke få tilbake den lyse stemmen, selv om hun slutter med testosteron. En gutt som tar østrogen, får pupper og kvinnelig kroppsform som ikke går tilbake, selv om han angrer og slutter med østrogen. Det er vanlig at disse guttene og jentene blir sterile for resten av livet. Det betyr at de kan aldri få barn. Mange fagfolk advarer derfor mot å starte med slik behandling før man er blitt voksen. Det er tankevekkende at norsk lov ellers ikke tillater å sterilisere seg før man er 25 år gammel. Forskning viser dessuten at ca 80-90 prosent av barn og unge som ønsker å skifte kjønn, ikke lenger føler det slik når de er blitt voksne. Forutsetningen er at de ikke har fått hormonbehandling. 

Det er bare i moderne tid at det har vært mulig å bruke hormoner og kirurgi for å behandle mennesker som føler at de er «født i feil kropp». Derfor sier Bibelen heller ikke noe direkte om transseksualitet eller kjønnsdysfori. Men den sier at Gud skapte oss som enten menn eller kvinner. Bibelen har dessuten et grunnleggende positivt syn på kroppen. Da Jesus kom til jorden, sier Bibelen at han ble menneske. På grunnteksten står det at han ble «kjøtt», altså kropp (f.eks. i Johannes 1,14). Mennesker er ikke bare skapt med kropper, vi er kroppene våre. Ånd, sjel og kropp danner en enhet. Samtidig sier Bibelen at alle mennesker lever under konsekvensene av syndefallet. Ingen av oss er hundre prosent «hele», vi er alle mer eller mindre skadet i vår identitet og seksualitet. Alle som sliter med vanskelige følelser når det gjelder kroppen sin, trenger derfor å bli møtt med mye kjærlighet og empati. 

Og kanskje viktigst av alt: Det finnes ingen gode grunner til at alle jenter må være typisk «jentete» eller at gutter må være «guttete». Alle mennesker er skapt i Guds bilde. Både mannlige og kvinnelige kvaliteter er egenskaper vi har fått fra Gud, og som både gutter og jenter kan ha. At noen jenter er annerledes og har andre interesser enn flertallet, betyr bare at de er unike, og det samme gjelder for gutter. Gud har skapt oss som ulike individer med en enorm variasjon i personligheter, egenskaper og interesser. Men det betyr ikke at noen av oss er «født i feil kropp».

Teksten er hentet fra boka Gutt og jente - en bok om sex, forhold, kjønn og identitet