Gå til innhold
☰ Meny

Om seksuelle følelser

Er seksuelle følelser synd? Er det greit at jeg kjenner sterk lyst til å ligge med kjæresten min? Hvordan skal jeg forholde meg til disse følelsene? Jeg skal forsøke å rydde litt og kanskje gi noen nye perspektiver.

Kanskje synes du dette er rare, unødvendige eller provoserende spørsmål. Eller kanskje er det aktuelt og bra spørsmål, eller en god blanding av begge deler. Alle mennesker har i hvert fall seksuelle følelser med mindre de er syke. Det vil si at de fleste kan kjenne igjen hva seksualiteten er: En grunnleggende tiltrekning til å bli ett og være nær et annet menneskes kropp.

Grunnleggende drivkraft
Seksualiteten er en av de grunnleggende drivkreftene i mennesket. Psykologen Freud (1800-tallet) mente at det var to grunnkrefter i mennesket: Seksualiteten og døden. Det skapende og det destruktive. Mange psykologer senere har kritisert han for å forenkle alt for mye. Det mest grunnleggende behovet i mennesket, sier psykologer innen flere retninger, er behovet for bekreftelse og nærhet. Spedbarn som ikke får nærhet, vil med stor sannsynlighet dø. Dette viser hvor viktig nærhet er.

Senere våkner seksualiteten som en del av dette behovet for nærhet og dyp bekreftelse. Den mest intime relasjonen vi kan ha til et annet menneske. I puberteten utvikler kroppen seg i takt med at våre følelser gjør seg klare for seksuelle forhold. Men dette betyr ikke, som mange sier i vår kultur, at man må ha sex for å ”slukke tørsten” som om dette behovet er på lik linje med å drikke når man er tørst.

Forskjellen er enkel: Sex har med relasjon til et annet menneske å gjøre
Og ikke hvilken som helst relasjon. Det er følelser og erfaringer som lagrer seg i kroppen på begge to. En psykolog fortalte meg en gang at kroppen er som et arkiv der alle følelser lagres og kan komme frem igjen når som helst. Både gode og vonde. Tenk så fascinerende! Følelsene er ikke bare flyktige, men de er også varige. De kan virke kortvarige, men kan dukke opp igjen på et nytt tidspunkt. Hvis man vil endre følelsene, må man bearbeide de gjennom samtaler eller på andre måter.

To sider
Hvis vi har sex involveres et annet menneske, og derfor er dette så mye mer enn å dekke våre egne behov. Sex kan være noe av det flotteste livet har å by på. Men seksualiteten kan også være destruktiv og nedbrytende. Gud har skapt det som en av sine flotteste gaver til oss, men på grunn av syndefallet er mye gått i stykker. Ekteskapet er en hjelp til å leve med det sårbare og vanskelige samtidig som en er elsket.

Men dette er seksuelle handlinger. Hva med de seksuelle følelsene? De kan vi jo også ha uten at vi er involvert i et forhold. Våre følelser er en respons på noe som skjer. Følelsene har ikke en egen vilje eller fornuft. Nettopp derfor kan vi ikke ”kreve” av følelsene våre at de skal oppføre seg på en bestemt måte. Men dette betyr ikke at vi står maktesløse når de er der. Seksuelle følelser i seg selv er skapt av Gud som en fantastisk ressurs i mennesket. Men vi bestemmer selv om vi skal følge følelsene eller ikke.

Følelsene i seg selv er ikke ufeilbarlige veivisere. Det kan man få inntrykk av når man leser aviser og blader. Der forteller folk om hvordan ”kjærligheten tok slutt” og hvordan de ikke kunne si nei til den nye forelskelsen. Dette er langt fra Bibelens ideal. Vi står selv ansvarlige i forhold til våre egne valg. Derfor må vi se følelser, også seksuelle, sammen med andre ting som har betydning for våre valg.

Mange forhold kan påvirke mine valg. Det kan være hva venner, søsken eller foreldre mener. Det kan være hva vi har lest, sett på film eller hva andre rundt oss mener. Det kan være det kristne miljøet vi går i. Det kan også være hva Bibelen sier eller vår overbevisning om hva som er rett. Følelsene er selvsagt også med å si noe, for hvis ikke de hadde vært der, hadde jeg ikke blitt tvunget til å velge.

En god gave
Jeg mener altså at de seksuelle følelsene i seg selv er gitt av Gud, men vi må selv ta ansvar for hvordan vi skal forholde oss til dem. Det er naturlig å ha lyst til å ligge med kjæresten. Ja, det er sunne og gudgitte følelser. Men det er opp til deg selv om du skal handle på følelsene eller ikke. Jeg tror sex hører til i ekteskapet og er overbevist om at det er det beste på sikt. Men følelsene skal man takke Gud for at man har.

I Bibelen står det ”bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.” (Ordspr 4.23) Bibelen setter en høy standard for livene våre. Det er ikke for å trykke oss ned når vi ikke klarer det, snarere tvert imot er det alltid tilgivelse og oppreisning i vente. Men Gud ønsker at vi skal ta gode valg for livet vårt. Vi er ikke nødt til å handle på impuls selv om det kan være veldig vanskelig å la være. Men vi oppfordres til å ta valg som bevarer hjertet, og som gjør oss til mennesker med en sterk karakter.

Jeg vil oppfordre deg til å ikke skamme deg for din seksualitet, men å takke Gud for den og alle følelsene han har gitt deg. Disse vil vare gjennom hele livet, og derfor vil et nei til noe på kort sikt, være et ja til noe annet og bedre på lang sikt.

Lykke til!