Gå til innhold
☰ Meny

Guds nåde er større enn alt

Er seksuelle synder verre enn alle andre synder?

I Bibelen står det at; «de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike» (1). Og som eksempel på urett ramses det opp; hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing, de som bryter ekteskapet, menn som ligger med menn, verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike (2). Bibelen sier videre at det ikke er noen forskjell på oss mennesker innfor Gud.

Ingen av oss greier å leve hellig og rent etter Hans standard (3). All synd og alle slags synder skiller oss fra Gud. Derfor skjønner vi at ingen mennesker av seg selv kan arve Guds rike, men trenger å bli frelst (4). Å bli frelst betyr å bli født på nytt, født av Guds Ånd(5). Slik sett stiller alle mennesker likt; vi har alle syndet, vi trenger alle å bli frelst og Gud ønsker å frelse oss alle.  «For det er ingen forskjell; alle har syndet og mangler Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus» (6).

Likevel viser Bibelen helt klart at noen synder er verre enn andre, og gjennom hele Bibelen ser vi at Gud reagerer sterkere på enkelte synder enn andre. Gud sier for eksempel at kong Manasse gjorde ting som var verre enn alt det Amorittene gjorde før ham (7). Spesielt ille var det at han forførte andre. Og vi ser at Jesu dom over de som forfører barn var hard (8). Det er tydelig at synd som skader andre er verre enn synd som bare får konsekvenser for en selv. Seksuelle synder har også større konsekvenser enn det man tenker fordi det ikke er bare oss selv er involvert, men man blir ett med et annet menneske. Og for en kristen så er kroppen et tempel for Den Hellige Ånd (9).

Guds nåde er fullkommen og uten grenser, og du kan aldri falle så dypt at han ikke kan tilgi og gjenreise deg. Når du ber Jesus om tilgivelse og omvender deg fra din synd, renser han deg fra all urettferdighet og han gjenoppretter renheten og standarden i livet ditt (10). Omvendelse betyr å komme tilbake på plass, og du sier fra deg retten til å gjøre den samme feilen igjen (11). Tilgivelsen gjenoppretter helligheten i oss og gjennom oss. Guds godhet mot deg er at du ikke får den straffen du fortjener, men den velsignelsen du ikke fortjener. Jesus betalte for begge deler da han døde på korset, han døde ikke bare for deg, han døde som deg og du får leve i forhold til Gud som om du aldri har feilet! Konsekvensene av synden vår må vi ofte allikevel bære her på jorden. Gud fjerner synden som fordømmelsesgrunnlag, men han fjerner ikke ex-kjæresten, barnet, kona eller minnene.

Og likevel kan Gud i sin store nåde fjerne minner også. Noen strever med minner og falsk fordømmelse etter press, vold eller overgrep. Da er det godt å vite at Gud kan ta bort disse minnene og helbrede deg fra smerte, sår og fordømmelse.

Gud ønsker for vår del at vi skal leve hellig slik som han har gjort oss hellig (12).

Når vi roter livet til for oss selv og andre, er det normalt og sunt å ha dårlig samvittighet inntil vi får bedt om tilgivelse. Men noen ganger bærer vi på falsk fordømmelse. Når du fordømmer ditt hjerte får du en følelse av at det ikke er håp for deg, at det er umulig å forandre seg. Når du erkjenner din synd, renser Gud deg og setter deg fri fra fordømmelsen. For «dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett» (13). Da skal du ikke fordømme deg selv og heller ikke la noen andre fordømme deg. For det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus (14).

Rom 8, 31-37; Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?
Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Som det står skrevet: For din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer.
Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Bibelversene fra teksten:

1: 1Kor 6,9

2: Gal 5, 19-21/ 1kor 6,9-10

3: Rom 2,23 «For det er ingen forskjell; alle har syndet og mangler Guds ære»

4: 1Kor 15,50 «kjød og blod kan ikke arve Guds rike»

5: Joh 3, 3 «Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.»

6: Rom 3; 23-24

7: 2. Kongebok 21,11

8: Markus 9,42

9: 1. Kor 6,13-19/ 2 Pet 2,10

10: 1 Joh 1,9 /Rom 3,24

11: Joh 8,11

12: 1Pet 1,15

13: 1 Joh 1,8

14: Joh 8,11/ Rom 8,1

 

Kilde:

Boka Renhet - verd å kjempe for, av Kris Vallotton, Prokla-media forlag.