Gå til innhold
☰ Meny
Hva er jeg uten vennene mine?

Hva er jeg uten vennene mine?

Venner kan svikte eller forsvinne.

Det var kanskje TV-serien «Friends/Venner for livet» som satte en ny standard for hva vennegjengen betyr for unge mennesker: Den er i mange tilfeller viktigere enn familie. Venner kan velges, i motsetning til familien.

I mange miljøer gir det status å ha venner som er populære og vellykkede. For å få innpass, kan en lett velge å gjøre ting vi egentlig ikke ønsker. I hvor stor grad er det vennene dine som gir deg opplevelsen av å være mer eller mindre verdifull?

Tekst i artikkelen er hentet fra et undervisningsopplegg utarbeidet av Damaris Skole Grs. 

”Jeg kan ikke være venn med deg, du er ikke populær nok.” 

SItatet over er fra bloggen til Linn Thorsen Mikkelsen. Hun tar avstand fra det overskriften sier, men understreker at det finnes ulike gjenger på skolen:

De populære --> De midt i mellom --> De «upopulære»

Hva betyr vennene dine for selvbildet ditt? Forholdet vi har til mennesker rundt oss, påvirker hvordan vi ser på oss selv. Vi trenger fellesskap, men vi kan lett bli avhengige av andre for å kunne kjenne oss trygge og verdifulle. I mange miljøer gir det status å ha venner som er populære og vellykkede. Hvis man ikke er med i den «rette» gjengen, kan følelsen av å være mindreverdig lett komme.

For noen er vennskap alt

I serien «Glee», som er en amerikansk musikalkomedie/dramaserie, blir man kjent med en gjeng ungdommer på den fiktive skolen William McKinley High School. Her er gjengen med i en såkalt glee club, en korgruppe. Ungdommer som går i kor er i serien automatisk nederst på rangstigen på skolen.

Venner betyr alt. Du defineres av dem du omgås, sitat fra June Dolloway, Glee, sesong 5, episode 18

Sitatet er hentet fra nest siste sesong. Flere av elevene er nå i gang med et nytt liv i New York, blant annet Blaine Anderson som går på den prestisjetunge skolen NYADA – New York Academy of the Dramatic Arts. Her møter han den rike new yorkeren June Dolloway, som spilles av Shirley MacLaine. Hun tar ham under sine vinger og introduserer ham for sitt utstrakte nettverk av venner som er minst like rike på penger, suksess og innflytelse.

Man formes av dem man omgås. Men June Dolloway trekker meningen med venner enda lenger: Ikke bare kan du endres som person av å være nær mennesker, men bildet av deg overfor andre endres ut i fra hvilke venner du har. Venner betyr ikke nødvendigvis alt fordi de gir deg en følelse av tilhørighet og å bli sett, men fordi de gir deg det rette imaget og inngang til de ønskede kretser. Da blir også venner noe som velges ut i fra hva de kan gi deg, ikke nødvendigvis ut fra hvordan en trives sammen eller hvilken historie man deler.Hva forteller BIbelen oss om vennskap?

I Bibelen står det mye om fellesskap og relasjoner. Vi leser at vi skal elske hverandre, be for hverandre, oppmuntre hverandre og være der for hverandre.

I Bibelen kan man også lese at det finnes mange som er villige til å gå langt for å få de «rette» vennene:  Mange smisker med storfolk, alle er venner med dem som gir gaver. (Ordspr 19,6).

Ordspråkene beskriver en sann venn som noen som er mer trofaste enn en bror. Samtidig påpekes det at noen venner faktisk kan skade hverandre «Det finnes venner som skader hverandre, men en sann venn er mer trofast enn en bror.» (Ordspr 18,24).

Bibelen er tydelig:

Min verdi avhenger ikke av mitt utseende, mine prestasjoner, mine venner eller noe annet. Min verdi har jeg fått av Gud!

Verdien er gitt av Gud som skapte oss!  Vi er alle unike og enestående, med samme verdi.

«Dine øyne så meg da jeg var et foster» står det i en av salmene i Bibelen (Salme 139,16).

Verdien er gitt av Gud som skapte oss! Vi er alle unike og enestående, med samme verdi. Både følelsene våre og det vi tenker om oss selv, svinger, ikke minst på grunn av holdninger vi møter i hverdagen. Både i oppturer og nedturer er verdien den samme, for verdien har vi fått av Gud. Vi er skapt, som elsker oss.  Uansett hva vi tenker og føler, er verdien forankret hos Gud. Vi kan sammenligne dette med et skip som holdes fast av ankeret.

Gud som har skapt oss og elsker oss så høyt, vet også hva som er best for oss. Han vil gjerne fortelle oss det, gjennom det vi leser i Bibelen og ved at vi ber til Ham.

Etter hvert som vil blir bedre kjent med Skaperen vår, blir vi også bedre kjent med oss selv, vår verdi og hva som er meningen med livet. Her får vi hjelp når vi kjenner på forventningspress fra både oss selv og fra andre med tanke på hvordan vi ser ut, hva vi presterer og hvilke venner vi har. Ingenting av dette kan være et ankerfeste for verdien vår.

Det er det bare Gud som kan være!