Gå til innhold
☰ Meny

Hindrer p-piller befruktning?

Før man gifter seg er det viktig å snakke sammen om man ønsker å få barn med en gang eller om man skal bruke prevensjon.

I dag har vi i tilgang på mange typer prevensjon som gjør at vi kan ha sex uten at det medfører graviditet. Prinsipielt er det ingen stor etisk forskjell på å unngå samleie rundt eggløsningen og det å bruke et prevensjonsmiddel som hindrer at eggcellen blir befruktet av en sædcelle.

Bibelen sier at ”Dine øyne så meg den gang jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var kommet” (Salme 139.16). Problemet med noen prevensjonsmidler er at de ikke hindrer befruktning, men at egget kan bli befruktet og utstøtt av livmoren slik at et spirende menneskeliv avbrytes kort tid etter at det har begynt.

Mens kondom gjør det umulig for sædcellene å komme i kontakt med eggcellen, vil kobberspiralen ofte ikke hindre dette. Den viktigste virkningsmekanismen til kobberspiralen er å forandre slimhinnen i livmoren slik at det befruktede egget ikke klarer å feste seg i livmorslimhinnen. Såkalte minipiller som bare inneholder et hormon av typen gestagen og hormonspiralen hindrer eggløsning i en viss grad, men ikke alltid. Når eggløsning har skjedd virker de på samme måte som kobberspiralen. Hvis vi mener at menneskelivet begynner ved befruktningen er det derfor etisk problematisk å anbefale bruk av spiral og minipiller.

Kombinasjonspiller, som vanligvis kalles p-piller, inneholder både hormon av typen gestagen og østrogen. Disse regnes som en sikker form for prevensjon og brukes av mange.  Alle produsenter av p-piller oppgir at den viktigste virkningsmekanismen er å hindre eggløsning, det vil si at det ikke frigjøres noe egg fra eggstokkene. Dermed kan det heller ikke skje noen befruktning. Men produsentene oppgir i tillegg to andre virkningsmekanismer, nemlig at slimet i livmorhalsen blir seigere og mindre gjennomtrengelig for sædceller, samt at livmorslimhinnen blir mindre mottakelig for et eventuelt befruktet egg.

De to første mekanismene er etisk helt uproblematiske, da det ikke kan skje noen befruktning uten eggløsning og heller ikke hvis sædcellene hindres i å komme opp gjennom livmorhalsen. Men den siste virkningsmekanismen har fått en del til å stille spørsmålstegn ved om det er riktig å bruke p-piller som prevensjon. Er det sannsynlig at p-pillene ikke alltid hindrer befruktning og at et befruktet egg kan bli utstøtt på samme måte som ved bruk av spiral eller minipiller?

Det finnes lite forskning på hvor ofte eggløsning kan skje mens man bruker p-piller. I en canadisk studie fra 2005 undersøkte de 36 kvinner regelmessig med ultralyd av eggstokkene over en periode på 3 måneder [1]. Halvparten av kvinnene tok p-piller med en hormonfri periode på 7 dager en gang i måneden mens den andre halvparten tok p-pillene kontinuerlig i 3 måneder. Blant den første gruppen registrerte forskerne totalt 2 eggløsninger i løpet av perioden, i den andre gruppen ingen eggløsninger. Funnene viser at det kan skje enkelte eggløsninger i de hormonfrie periodene. Antallet kvinner i studien er for lite til å si med sikkerhet hvor ofte en eggløsning vil skje, men i dette materialet tilsvarer det eggløsning litt sjeldnere enn en gang hvert andre år for hver kvinne.

Det betyr ikke at egget blir befruktet hver gang det skjer en eggløsning. For det første må kvinnen ha samleie i dagene rundt eggløsningen. For det andre gjør p-pillene at slimet i livmorhalsen er mindre gjennomtrengelig for sædceller, slik at det er betydelig redusert sannsynlighet for at sædcellen kommer i kontakt med eggcellen, selv om det skulle ha skjedd en eggløsning. Professor John Guillebaud som har forsket på prevensjonsmidler skriver i en artikkel i tidsskriftet Triple Helix utgitt av Christian Medical Fellowship at det er svært liten sannsynlighet for befruktning så lenge man ikke glemmer å ta p-pillene [2]. Dersom man ønsker å redusere risikoen for befruktning ytterligere anbefaler han å redusere den hormonfrie perioden fra 7 til 4 dager. Nesten alle p-pillene på det norske markedet (bortsett fra Synfase og Qlaira) kan også tas kontinuerlig i tre måneder før man har en hormonfri periode som gjerne kan reduseres til 4 dager. Dette gir enda mindre sannsynlighet for at en befruktning kan finne sted.

For ikke så mange år siden kom den nye minipillen Cerazette på markedet. Denne skiller seg fra alle andre minipiller ved at den inneholder hormonet desogestrel som effektivt hindrer eggløsning. I en nederlandsk studie fra 1999 ble Cerazette sammenliknet med tradisjonelle minipiller [3]. Mens det med tradisjonelle minipiller skjedde eggløsning i 16 av 57 sykluser, ble det bare observert en eneste eggløsning i løpet av 59 sykluser hos kvinnene som stod på Cerazette. Dette tilsvarer gjennomsnittlig en eggløsning hvert femte år. I tillegg blir slimet i livmorhalsen mindre gjennomtrengelig for sædceller. Professor Guillebaud skriver at han kjenner seg trygg på at i de få tilfellene der det skjer en eggløsning vil effekten på slimet i livmorhalsen gjøre at det ikke skjer en befruktning [4]. Produsenten av Cerazette oppgir kun hemming av eggløsning og påvirkning av slimet i livmorhalsen som virkningsmekanismer [5].

Hvis man ikke ønsker prevensjon som fører til utstøtning av befruktede egg skal man helt klart unngå spiral og tradisjonelle minipiller. Men tilgjengelig forskning tyder altså på at risikoen for at egg skal bli befruktet og utstøtt av livmoren er svært liten hvis man bruker p-piller eller Cerazette på riktig måte. Hvis man glemmer å ta en p-pille kan man bruke kondom til man begynner på et nytt brett med p-piller. Valg av prevensjon er noe det enkelte ekteparet må gjøre sammen, og det er viktig å følge sin samvittighet. Snakk sammen om dette, be sammen og ta et valg som dere begge kjenner dere trygge på.

Referanser

  1. Birtch, R.L., O.A. Olatunbosun, and R.A. Pierson, Ovarian follicular dynamics during conventional vs. continuous oral contraceptive use. Contraception, 2006. 73(3): p. 235-43.
  2. Guillebaud, J., When do contraceptives work? Triple Helix, 2003(24 Summer 2003): p. 12-13.
  3. Rice, C.F., et al., A comparison of the inhibition of ovulation achieved by desogestrel 75 micrograms and levonorgestrel 30 micrograms daily. Hum Reprod, 1999. 14(4): p. 982-5.
  4. Guillebaud, J., Answering letter to the Editor: When do contraceptives work? . Triple Helix, 2004(26 Winter 2004): p. 20-21.
  5. Felleskatalogen: Cerazette