Gå til innhold
☰ Meny

Incest

Incest er seksuell kontakt mellom mennesker som er i nær familie med hverandre. Etter norsk lov er det forbudt med sex mellom foreldre og barn, steforeldre og barn, onkler/tanter og barn og sex mellom søsken.

Det er straffbart å ha seksuell omgang med barn, stebarn, fosterbarn, søsken og barnebarn. Dette gjelder alle former for seksuell kontakt fra intim berøring til samleie. Loven er laget for å beskytte barna, og det er alltid den voksne som straffes.

Barn og unge som blir utsatt for incest får ofte alvorlige psykiske og seksuelle problemer. Det er derfor viktig at disse barna får den hjelpen og behandlingen de trenger. Hvis man kjenner til at barn blir seksuelt misbrukt skal man melde fra om dette til barnevernet eller politiet. Man kan få hjelp til dette ved å kontakte helsesykepleier på skolen eller ungdomshelsestasjon.