Gå til innhold
☰ Meny

Overgrep

Overgrep kan også kalles misbruk. Overgrep skjer når noen krenker en som er svakere. Å krenke vil si å ydmyke og såre et annet menneske. Overgriperen tråkker over den andres grenser på en uverdig måte. Et seksuelt overgrep kan være voldtekt, der en voksen tvinger en annen voksen til samleie. Det kan også være ungdommer som tvinger en jevnaldrende til samleie. Det er også et overgrep å presse noen til å være med på seksuelle handlinger de ikke ønsker selv.

Overgrep kan også skje ved at en voksen tvinger eller lokker barn til å være med på seksuelle handlinger. Seksuelle overgrep er straffbare og skal meldes til barnevernet eller politiet. Helsesykepleier på skolen eller ungdomshelsestasjonen kan hjelpe til med dette.  

Les mer på: https://www.politiet.no/rad/voldtekt-og-seksuelle-overgrep/hvor-gar-grensene/