Gå til innhold
☰ Meny

Argumenter mot abort?


Hei, jeg lurte på om dere hadde noen argumenter mot abort?Hei og takk for spørsmålet!

Det finnes flere gode argumenter mot abort. Det at mange får skyldfølelse og psykiske ettervirkninger av abort er i seg selv et argument mot abort. Men for oss som er kristne er det aller viktigst hva Gud har sagt om menneskelivet. Hva vi tror om mennesket og om Gud har også mye å si for hvilke argumenter legger mest vekt på.

Det er en viktig sannhet i Bibelen at alle mennesker er skapt av Gud og har uendelig høy verdi. Vi har denne verdien fordi Gud elsker oss og fordi vi er skapt i Guds bilde.

Gud sa: ”La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.” Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. (1. Mosebok 1.26-27)

Det betyr at alle mennesker har noe i seg som likner på Gud. Bibelen sier også at Gud ”blåste livspust i nesen” til menneskene da vi ble skapt slik at vi ble ”levende skapninger”.

Da formet HERREN Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. (1. Mosebok 2.7)

Derfor er menneskene mye mer enn dyrene. Et menneskeliv er utrolig verdifullt. Derfor sier også Bibelen at vi ikke skal ta et annet menneskes liv.

Du skal ikke slå i hjel. (2. Mosebok 20.13)

Bibelen er tydelig på at vi er mennesker også før vi blir født, derfor har også det ufødte barnet uendelig høy verdi.

Du så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok. (Salme 139.16)

Nettopp fordi Bibelen ikke skiller mellom verdien til mennesker som er født og de som ikke er født ennå, er abort veldig problematisk. Menneskets verdi er ikke avhengig av hvor flinke eller høyt utviklet vi er. Derfor har vi heller ingen rett til å ta livet av mennesker som ikke er født ennå, selv om de er mindre utviklet enn oss.

Det kan være en stor påkjenning å bli gravid når man er i en livssituasjon der det er vanskelig å få et barn. Dette er også en av grunnene til at Bibelen sier at sex bare hører hjemme i  det livslange ekteskapet. Vi anbefaler å vente med sex til ekteskapet og ikke ha sex med noen man ikke kan tenke seg å få barn sammen med. Når man lever sammen med noen seksuelt, bør man også være forberedt på at det også kan komme et barn. Dette kan i noen tilfeller skje selv om man har brukt prevensjon.

Om man har blitt gravid og er i en vanskelig situasjon, er det viktig å finne noen man stoler på som man kan snakke med og få hjelp av. Organisasjoner som Amathea (www.amathea.no) og Jentehjelpen (www.jentehjelpen.no) tilbyr samtaler og støtte til jenter og kvinner som har blitt gravide.

 

Vennlig hilsen GuttogJente.no