Gå til innhold
☰ Meny

Banning?


Kommer jeg til himmelen viss jeg banner?
Ber man til Gud eller Jesus?Hei!

Takk for to gode spørsmål.

Først spør du om du kommer til himmelen dersom du banner?

Bibelen beskriver det å banne som en av mange former for synd. Bibelen skiller ikke mellom ulike former for synd på den måten at noen synder er mer eller mindre alvorlig enn andre former for synd. Begrepet synd høres ofte litt vanskelig ut, men er en beskrivelse av alt ondt som vi mennesker gjør, og som står i veien for å kunne ha fellesskap med vår perfekte/hellige Gud. Synd er det som skiller oss fra fellesskapet med vår skaper. Dermed kan egentlig ingen som banner, stjeler, dreper m.m. (les videre på de ti bud), få komme til himmelen. Dette er altså et enormt problem som er  likt for alle oss mennesker, siden vi alle har feilet på et eller annet område, og dermed syndet mot Gud. Konsekvensen av dette er at alle mennesker er på vei mot en fortapelse (evig fravær av Gud), og at det er noe vi alle fortjener. Den gode nyheten er at Jesus (Guds sønn) har tatt straffen for alle synder. Dvs. Gud dømte Jesus til korset for våre synder og straffet Ham i stedet for oss. Jesus levde perfekt etter loven (de ti bud), det greier ingen av oss. Jesus tok straffen som vi fortjener, og vi får gjennom det del i Hans hellige/perfekte liv, som innebærer tilgivelse for alle syndene, bare ved å tro på Jesus. Altså, den som sier ja til å ta imot tilgivelse fra Gud, unngår å måtte betale straffen for sine egne synder. Konsekvensen er at vi blir tatt inn i «Guds rike» for all evighet. Dette burde være gode nyheter for alle mennesker! Så dersom vi vender oss til Gud og bekjenner at vi er syndere, og ber Ham om tilgivelse, så er Han trofast og rettferdig og tilgir oss alle syndene våre, også banning :)

Les: Er jeg kristen hvis jeg banner

Ber man til Gud eller Jesus?

Ja, man ber både til Gud og samtidig via Jesus. I bibelen lærer Jesus disiplene å be «vår Far» (Matt. 6.9-15), denne bønnen rettes først og fremst til Gud som er Faderen. Samtidig underviser Jesus om at vi skal be i Hans navn. Forutsetningen for fellesskap med Gud er at vi bekjenner Jesus som Guds sønn, og ved troen på Jesus får vi fellesskap med Faderen (Gud). Jesus beskriver seg selv som menighetens Hyrde, dvs. den som er fremste leder for menigheten, og Han sier Han vil gi til kjenne sin vilje, og at Han vil lede oss. Jesus beskriver fellesskapet mellom Gud (Faderen) og seg selv (Jesus) og Den Hellige Ånd som en enhet, som vi kaller Den Treenige Gud. Les gjerne disse skriftstedene i Bibelen: Joh14.13-14 + v.20. Derfor er det vanlig å be til Gud, som er den rette Far for alle og gjennom Jesus vil Gud lede oss og undervise oss ved sin Hellige Ånd. Ved vår tro er vi som kristne påkoblet Treenigheten. I dette fellesskapet med Gud kan vi be til Ham, og snakke/be Ham om alt gjennom vårt bønnefellesskap (samtalefellesskap) med Ham (Treenigheten). Les Joh.14.20. Bibelen sier også noe om å be i Ånden, Rom 8,26-27. Der står det: ”På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord”. Den Hellige Ånd er gitt oss, også for å be for oss og lede oss til å be rett, dvs. lede oss til å be etter Guds vilje. Når vi er i bønn er dermed hele Treenigheten (Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd) involvert.

Les også: Frelse

 

Vennlig hilsen GuttogJente.no