Gå til innhold
☰ Meny

Finnes det en Gud?


Hei, de! Eg har tre spørsmål, og det hadde vore greitt med litt utfyllande svar:
Korleis veit me at det finnes ein gud? Og dersom gud eksisterar, korleis veit me at bibelens Gud er den "rette" gud? Og om han er det, korleis veit me at me har tolka bibelen rett i dei sentrale tinga me forkynner?Hei.

Så fint at du spør når du lurer på noe. Spørsmålet ditt er ganske omfattende, og det faller litt utenfor temaområdet for denne nettsiden. Vi vil likevel gi deg et svar som kanskje kan sette tankene dine litt i sving, og henviser deg så videre til andre steder du kan finne flere svar om du ønsker det. Du kan også legge inn spørsmålet ditt på en av de nettsidene.

Det å tro på Gud er først og fremst en tro og et tillitsforhold som oppstår gjennom kjennskap og overbevisning gjennom Bibelens troverdige vitnesbyrd som stemmer overens. Det er i hovedsak to hovedargument som beviser Guds eksistens; Skapelsens vitnesbyrd og Bibelens oppfylte profetier.

Skapelsens vitnesbyrd:

Spørsmålet om Guds eksistens er et tema som har vært diskutert i lange tider også utenfor kirken. På første halvdel av 1900-tallet var det mange filosofer som tenkte at ”alle beviser tyder imot Guds eksistens”, men de siste 30 årene er det flere og flere av dem som bruker mye tid på disse spørsmålene, som mener at Gud faktisk finnes.

Noen eksempler på slike argumenter kan være:

1.   Alt som begynner å eksistere, har en årsak

a)   Universet begynte å eksistere
b)   Derfor har universet en årsak

2.   Universets naturlover må enten ha oppstått ved tilfeldigheter, eller blitt designet

a)   Universets naturlover har en sammensetning som med tanke på muligheten for at livsformer skal eksistere er så usannsynlig at den umulig kan ha oppstått ved tilfeldigheter
b)   Universets naturlover har altså ikke oppstått ved tilfeldigheter
c)    Derfor har de blitt designet

3.   Moral og etikk er enten bare noe vi har funnet på, eller noe som eksisterer uavhengig av våre oppfatninger

a)   Dersom de bare er noe vi har funnet på, vil det være fullt mulig å si at ingenting egentlig er galt – voldtekt og folkemord blir strengt tatt akseptabelt
b)   Men vi er sikre på at voldtekt og folkemord ikke er akseptabelt
c)    Moral og etikk er altså ikke bare noe vi har funnet på

4.   Moral og etikk eksisterer altså uavhengig av våre oppfatninger

a)   Hvis moral og etikk skal eksistere, må noen ha skapt disse moralske og etiske normene
b)   Men hvis mennesker altså ikke har funnet på eller skapt moral og etikk, må noen andre ha gjort det

c)   Dyr, planter eller steiner kan ikke gjøre dette
d)   Den eneste gjenværende personen som kan skape moral og etikk som er bindende på vesener som finnes i verden, er Gud
e)    Gud har altså skapt moral og etikk
f)   Altså finnes Gud

Det finnes selvsagt mange andre argumenter, men disse er bare noen eksempler.

Bibelens oppfylte profetier :

Hvorfor er Bibelens Gud, skaperen? Bibelens vitnesbyrd er gjennomgående troverdig, bla fordi den er skrevet over en periode på 1500 år, over 40 generasjoner og av mer enn 40 forfattere. Forfatterne var fra alle slags samfunnslag, konger, profeter, hyrder, fiskere, filosofer, bønder, statsmenn, lege og diktere og de hadde ikke noen kontakt med hverandre. Likevel er det en sammenhengende beretning. Og på tross av hundrevis av kontroversielle emner er det harmoni og kontinuitet fra første til siste bok. Bibelen bærer et overnaturlig stempel av enhet og plan. Det er én bok. Profetier blir oppfylt, det skjer akkurat som det blir forutsagt. Det er troverdig. Forbildene om Jesus finnes overalt skjult og åpenbart. Jesu liv på jorden er tydelig forutsagt i GT. Han fødsel, lidelse og død er konkret forutsagt i 60 store profetier og i 270 mindre. Det er umulig at mennesker kunne finne på og skrive dette av seg selv. Jesus anerkjente alt som stod skrevet i datidens bibel, Det gamle testamente (GT), som Guds Ord. Han henviser mange ganger både til det Moses har skrevet og det profetene har skrevet og bruker det aktivt i sin forkynnelse. Jesus anerkjente også apostlenes autoritet; “Den som hører dere, hører meg“, sa han.

Det gamle og Det nye testamentet hører nøye sammen, Det nye testamentet er gjemt i Det gamle, og Det gamle testamentet er åpenbart i Det nye.

Bibelens Gud selv argumenterer og sier at vi kan sammenligne han med hvem som helst, for ingen andre enn han kan på forhånd snakke om ting som ikke har skjedd som om det var skjedd (Jes 46,9-10). Dette gjelder ikke bare i hovedtrekk, men helt ned på detaljnivå, i ett og alt slik han har forutsagt. Det gjør Bibelen troverdig.

Når vi tror at Bibelen virkelig er Guds Ord til oss, er det jo viktig å forstå ordene rett. Da blir Bibelen selv den rette kilde til forståelse. Det er viktig at ikke enkelt ord blir satt som læresetninger, men at man leser Bibelen i sammenheng og i sin helhet slik at man forstår hele budskapet. “Summen av ditt ord er sannhet” står det i Salme 119,160. Dette verset er viktig i forståelsen og fortolkningen av bibelen. "Ikke noe bibelord er gitt til egen tydning" poengterer Peter i 1 Pet 1,20. Det vil si at man må forklare Bibelen med Bibelen. Man må lese i sammenheng, forstå konteksten det står i, hvem det er skrevet til og om, hva budskapet er og forklare uklare bibelord med klare bibelord.  Det vil likevel være en del vanskelige ord og man vil kunne ha ulike tolkninger. Men med denne tolkningsnøkkelen vil man være enig om de aller mest sentrale tingene og hovedbudskapet. Den største forskjellen i bibelforståelse, ligger i bibelsynet. Dersom man ikke tror at alt i Bibelen er Guds ord, vil en kunne tilpasse det som står til tiden man lever i og plukke ut hva som gjelder og hva som ikke gjelder.

Dersom du er interessert i å finne mer svar på spørsmålet ditt, så vil vi anbefale deg å ta kontakt med en voksen kristen du har tillit til, som du kan diskutere og samtale om de spørsmålene du har. Du kan også lese og høre litt på de linkene vi legger ut her, og evt melde deg på et nettkurs, https://kurs.omgud.net/. Der kan du stille spørsmål og få svar på det du lurer på. https://kurs.omgud.net/hvordan-kurs

Lykke til.

Nettsider til utforsking:

https://omgud.net/

https://omgud.net/er-det-rasjonelt-a-tenke-at-gud-finnes/

https://omgud.net/er-det-sannsynlig-at-gud-finnes/
https://omgud.net/er-det-godt-om-gud-finnes/
https://omgud.net/kan-intelligente-mennesker-tro-pa-gud/
https://omgud.net/hva-er-tro/
https://omgud.net/2017/01/har-jesus-virkelig-eksistert/
https://omgud.net/2016/12/var-jesus-en-logner-galning-eller-gud/
https://www.facebook.com/snakkomtro/?fref=ts
http://snakkomtro.com/er-jesus-en-kopi-av-gamle-myter/ https://www.facebook.com/snakkomtro/?fref=ts
 

Vennlig hilsen GuttogJente.no