Gå til innhold
☰ Meny

Hvorfor og hvordan vente?


Hei!
Hele min oppvekst er jeg blitt fortalt at sex tilhører ekteskapet, og har verken tvilt på det fornuftige ved venting eller troskapen det avler.
Nå er jeg selv i et seriøst forhold, hvor vi begge er kristne og begge er jomfru. Vi har snakket om hva som er faktisk bibelsk og hva som bygger på tradisjon og kultur. Og det får meg til å undre.. Noe jeg trodde jeg aldri ville gjøre på disse tingene.

Jeg vet at forhold lett kan sentreres rundt det fysiske, at dersom vi bryter forhold vil det oppleves tyngre om sex var en del av det. Jeg vet at sex er intimt og godt, og ment over et livslangt forhold..
Men jeg er i behov for klar Bibelveiledning, ikke hvilke tradisjonelle råd som finnes.

Driver vi hor dersom vi har sex? Hvorfor?

Kjæresten min har lyst. Jeg har lenge sagt nei. Nå sier jeg "vet ikke, tørr ikke" - og har selvsagt lyst selv også. Hvorfor vente?

Jeg har lyst, han har lyst - og det hele driver oss også bort fra en hjertelig lovsang til Gud (kanskje jeg gav meg selv et argument, men er likevel i behov for Bibelhenvisninger utover "skapt til mann og kvinne")

Dersom vente - hvordan?

K. 24 årHei og takk for spørsmålet!

 Så fint at du vil ta tak i dette og ikke slår deg til ro med forklaringer du ikke kan bygge livet ditt på. Fortsett med det, og med å søke visdom og svar på hvorfor. Gud er veldig trofast i å gi slike svar og lede oss når vi søker ham for visdom.

 Å drive hor, er et gammelt utrykk. I bibelen handler det om seksuelle handlinger utenfor rammen av et livslangt ekteskap, det er et av de ti bud, "du skal ikke bryte ekteskapet" (2 Mos 20.14). En historie hvor Jesus bekrefter at budene er relevante er i historien om den rike mannen i Lukas 18:20.

 Ekteskap i bibelsk forstand er først og fremst det at to mennesker inngår en pakt sammen, at de lover hverandre å holde sammen og elske og ære i gode og onde dager. Inngåelse av ekteskap er en offentlig handling med vitner til stede, dette gjelder både når det skjer i kirken og ved borgerlig vielse. En måte å se på spørsmålet om hvorfor ikke man skal ha sex er å spørre; hva skjer om alle bryter budet om å ikke ha sex utenfor rammen av ekteskapet? Da får du svar som at; tilliten mellom mennesker svekkes, flere får seksuelt overførbare sykdommer, barn vokser opp uten å kjenne mor og far og tryggheten rammen av familien gir.

Spør du motsatt, hva skjer om alle kun har sex innenfor rammen av ekteskapet, så ser du fort at svarene blir; større tillit mellom mennesker, ingen seksuelt overførbare sykdommer og langt flere barn vokser opp med rammen av en mor og en far. Det er ikke vanskelig å se at det beste for samfunnet er å holde seg til sex innenfor et livslangt forhold mellom to mennesker.

 Men Bibelen sier også mye om at det å ha sex med noen uten å ha inngått ekteskap er en synd og at det derfor er er skadelig for oss. Salomos ordspråk går så langt som å si at “den som driver hor ødelegger sin egen sjel” (Ordsp 6.32 Oversettelse Bibelen Guds Ord). Dette skyldes at sex egentlig er åndelig og berører vårt indre menneske på en sterk måte. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen:

 Hva skjer i det usynlige når to mennesker har sex?

 Uttrykket “hor” brukes i Bibelen om alle seksuelle forbindelser før og utenfor ekteskapet. Paulus skriver i sitt første brev til menigheten i Korint at de skal “flykte fra hor” (1 Kor 6.18). Begrunnelsen hans er at kroppen er et tempel for Den Hellige Ånd og at vi er kjøpt med en høy pris. Vi skal gi Gud ære med kroppen vår og i vår ånd, fordi begge hører Gud til (1 Kor 6.20). Underforstått gjør vi det motsatte når vi ikke lever etter Guds bud på det seksuelle området.

 Et viktig spørsmål å stille seg er dette: Hvordan kan man stole på hverandre om man ikke klarer å leve etter prinsipper som man tror er riktige? Nøkkelen her er å hjelpe hverandre, snakke sammen om hvordan man kan ta gode valg, unngå sårbare situasjoner, og ikke minst fylle livet med andre ting som er positive. Det å feire det dere har, vennskap, spenningen, uvissheten, sitringen i kroppen, med vissheten om at tiden kommer for mere intimitet er en veldig god erfaring å ha sammen. Mestrer dere å leve prinsippfast og uten å gå på kompromiss med det dere tror på nå, bygger det enorm tillit og styrke for samlivet senere.

 Du skriver også at kjæresten din gir utrykk for at han vil ha sex. Det er viktig å snakke om hva som har endret seg hos han siden dere så mer likt på det før. Men det er også viktig å bli enige om at man legger til grunn de grensene som er mest beskyttende som det dere begge bør hjelpe hverandre å leve etter. Presser han de grensene, er det et tillitsbrudd, og en viktig indikator på at ikke du, dine grenser, din verdi og respekten for deg er viktigere for han en hans egen tilfredstillelse.

 Her kan du lese mer om både begrunnelse og gode tips for hvordan å klare å vente:

10 gode grunner for å vente med sex
Vi har prøvd å vente med sex

 Ordet ekteskapsbrudd tilsvarer det engelske adultery som er ganske rikt beskrevet på Wikipedia både med kristen tolkningshistorikk og med ulike tradisjoner knyttet til det her.

 Å se på hvordan man forstod og tolket slike tekster i gammel til før Jesus, i den nye kirken de første 400 år etter Kristus og etterhvert i gjennom middelalder og reformasjoner i europeisk historie kan også hjelpe dere i samtalen om hva som bare er tradisjon, og hva er bibelsk.

 Men det aller viktigste er å ikke trosse sin samvittighet. Du skriver selv at du ønsker klar veiledning ut fra Bibelen og vi forstår deg slik at du innerst inne vet godt hva Bibelen sier om å vente med sex til ekteskapet. Det du skriver om at det hele driver dere bort fra hjertets lovsang til Gud viser hvor viktig dette egentlig er. Det er utrolig verdifullt å ha en god samvittighet. Paulus skriver til Timoteus at “budets siktemål er kjærlighet som kommer av et rent hjerte, av en god samvittighet og fra en oppriktig tro” (1 Tim 1.5). Guds bud er ikke gitt oss for å begrense oss, men for at vi skal få oppleve sann kjærlighet fra rene hjerter, noe som er nært knyttet til å ha en god samvittighet og en oppriktig tro på Gud.

 Selv om det kan være tøft å vente med noe man egentlig har veldig lyst på, vil vi råde dere til å snakke seriøst med hverandre om disse tingene. Ofte kan det vi har lyst på i øyeblikket være en hindring for glede og frimodighet på lengre sikt. Men når man ser verdien av å følge samvittigheten blir det også lettere å motivere seg for å gjøre det man innerst inne vet er riktig. Det beste utgangspunktet for et godt ekteskap er å ha en fri samvittighet, dette vil også være det aller beste utgangspunktet for å få et godt samliv sammen på det seksuelle området når man senere har giftet seg.

 Lykke til!

 

Vennlig hilsen GuttogJente.no