Gå til innhold
☰ Meny

Kan porno være utfordrende i et forhold?


Hvorfor kan porno være utfordrende i et forholdKjære deg.

Vi kunne sagt mye om mange sider ved porno som kan utfordre, ja, til og med skade et godt samliv.

Men i denne sammenhengen skal vi nøye oss med å peke på noen av disse.

De aller fleste som er i et par-forhold – uavhengig av religion/livssyn – har et ønske om å være «den ene» for sin partner. Dersom du er sammen med noen, vil du sannsynligvis ha et sterkt ønske om at det er du, og bare du, som skal være den som står partneren din nærmest og har et intimt forhold til ham/henne. Og sjansene er derfor store for at du opplever det vondt og sårende dersom partneren din insisterer på å dele din plass med andre mennesker – at det altså kommer andre mennesker inn i ditt innerste og mest intime forhold til partneren din.

Slik vil porno lett kunne oppleves: Dersom partneren din åpner seg opp for porno og lar seg begjære, tenne og nyte synet av et annet menneske i en setting som tilhører den mest intime delen av parforholdet ditt, vil du sannsynligvis oppleve dette vondt. Mange opplever det direkte krenkende, og mange føler at pornobruk følelsesmessig er like ille som utroskap.

I følge Bibelen er sex en Guds gode gave til menneskelig samliv, men rammen for dette er ekteskapet. Og Bibelen er klar på at sex er en viktig del av ekteskapet: «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp» (1. Mos. 2, 24). Se også 1. Kor. 7, 5.

Men det er ikke sex som ligger til grunn for ekteskapet! Tvert imot er det ekteskapet som ligger til grunn for et godt seksuelt samliv.

Bibelen knytter sex til det at et par lover hverandre offentlig å være tro mot hverandre i gode og onde dager, inntil døden skiller dem. Og bakgrunnen for dette (og alle andre konkrete bud) er budet om nestekjærlighet – Jesus kaller oss til å elske vår neste som oss selv (Matt. 22, 34-40).

Dermed blir det klart at Bibelen uløselig knytter seksuelt samliv til kjærlighet – den forpliktende kjærligheten hvor de to fullt og helt gir seg selv til hverandre og forplikter seg på livslang trofasthet (slik Kristus gav seg selv for oss – Ef. 5, 21-33).

I et slikt kjærlighets-samliv skapes det trygghet og dermed mulighet for en personlig nærhet, med rom for å dele sårbarhet og ømhet med hverandre og å være nær hverandre med hele seg – nederlag så vel som seire. (Dette gjelder jo også på det seksuelle området – sex er ikke alltid enkelt og det er ikke sikkert at begge alltid er like gira.) Pornoen står i motsetning til dette.

Den formidler uforpliktende og lettvint sex, uavhengig av kjærlighet og samlivet ellers, og der man gjerne bruker et annet menneske som et middel for sin egen tilfredsstillelse. Dessuten røper ordet «porno», som kommer av det greske ordet som i Bibelen oversettes med «hor/ekteskapsbrudd», hvorfor den i det hele tatt er laget – hva som er formålet med pornoen: Den skal vekke et seksuelt begjær i oss, løsrevet fra ekteskapets forpliktende kjærlighet!

Porno gir en intens stimulering og kan føre til en overstimulering av hjernens belønningssystem som gjør en mindre følsom overfor seksuell stimuli. Slik kan en bli avhengig av sterkere og sterkere stimulering for å oppnå samme effekt som før og det vil gå ut over seksuallivet i parforholdet. Der egen seksuell nytelse blir det altoppslukende fokuset og jaget i et par-forhold, føres ikke partene nærmere hverandre. De glir fra hverandre og blir selvopptatte.


Vennlig hilsen GuttogJente.no