Gå til innhold
☰ Meny

Kan man være eldste om man hadde sex før man giftet seg?


Hvis en mann har hatt sex med andre (og bedt om tilgivelse og blitt løst) før han giftet seg...kan han da regnes som en kvinnes mann og ha tjeneste som eldste? Han har bare vært gift med den han har nå.Hei, og takk for spørsmålet.

Dette er en problemstilling som ofte dukker opp, og stammer fra rådene Paulus gir til Timoteus og Titus om innsettelse av eldste, menighetstjenere og tilsynsmenn. Vi finner disse versene om «én kvinnes mann» i 1 Tim 3,2 og 12, samt Titus 1,6.

Verset om en eldste har vi fra Titus 1,6, der det står: «En eldste må det ikke være noe å utsette på: Han skal være én kvinnes mann, barna hans må være troende, ikke trassige og ikke kunne beskyldes for å leve vilt og utsvevende.»

Det er tre forskjellige syn på tolkningen angående «èn kvinnes mann». a) Et absolutt krav om å være gift. b) Forbud mot flerkoneri. c) Forbud på grunn av annen gangs ekteskap (etter skilsmisse).

Det de fleste teologer er nok enige om at dette uttrykket først og fremst handler om å være trofast mot ektefellen hvis man er gift. Flerkoneri (polygami) var veldig vanlig på denne tiden, både blant jøder og hedninger, derfor trykket på «én kvinnes mann».

At det skulle være et absolutt krav om å være gift og ha barn faller også bort, når det ikke er noe som tyder på at Timoteus selv var gift eller hadde barn, og heller ikke Paulus. Paulus selv anbefaler troende om å ikke gifte seg på grunn av den vanskelige tiden de levde i med forfølgelse:

«Jeg mener da dette: På grunn av den nødstiden vi lever i, er det godt for et menneske å leve ugift.» (1 Kor 7,26 Bibelen Guds Ord).

Det siste punktet om forbud på grunn av annen gangs ekteskap er nok mer komplisert problemstilling, og ulike bibeltroende kristne har kommet til litt forskjellige konklusjoner når det gjelder mulighet for å være pastor eller menighetsleder etter skilsmisse og gjengifte. Noen legger mest vekt på all synd kan tilgis og at man derfor også kan starte på nytt ved Guds nåde, også med et nytt ekteskap etter skilsmisse. Men Jesus er nokså radikal i sine uttalelser om ekteskapet og sier at «den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet» (Matt 5,32). Disse og andre liknende bibelsteder er årsaken til at en del menigheter og organisasjoner ikke innsetter pastorer eller ledere som er gift igjen etter en skilsmisse. Da handler det ikke først og fremst om at skilsmisse er en synd, men at ekteskapet er en pakt som varer hele livet og at en leder ikke kan bryte denne pakten ved å inngå et nytt ekteskap etter skilsmisse. Mange legger også vekt på at pastorer og ledere har et helt spesielt ansvar for å være gode forbilder på dette området. Alle bibeltroende kristne er likevel enige om at Gud tilgir all synd når vi ber om tilgivelse og at vi fortsatt kan tjene Gud, selv om det kan være ulik forståelse omkring hvilke lederoppgaver man kan ha.

Så til selve kjernen i spørsmålet: Kan man regnes som én kvinnes mann om man nå er gift, men har hatt sex før ekteskapet og så vendt seg fra det og blitt løst?

Svaret må bli ja.

Selve kjernen i bibelens budskap er tilgivelse og nåde, og om sjansen til å starte på nytt, og få starte på nytt om man også faller som kristen.

Et godt eksempel på dette er Paulus sitt første brev til Korinterne, der de er kristne med en mengde av problemer og utfordringer som Paulus må ordne opp i. Det var utroskap, splittelser, vranglære, og til og med en mann som «lever med sin fars kone» (1 Kor 5,1). Denne menigheten hadde så mange problemer med forskjellig synd og usunnhet at de kunne risikert å bli kastet ut av kirkesamfunnet sitt hvis det var i dag.

Allikevel hilser Paulus de med disse ord: «… hilser Guds menighet i Korint, dere som er helliget i Kristus Jesus og kalt til å være hellige sammen med alle som hver på sitt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn – han som er deres og vår Herre» (1 Kor 1,2).

Videre nevner Paulus en rekke ting som de kristne levde i før de kom til tro i 1 Kor 6,9-10, blant annet hor, og fortsetter i vers 11: «Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.»

Han sier også til korinterne dette: «Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!» (2 Kor 5,17).

Og dette er jo en daglig pågående gjerning i våre liv fra Gud, slik Paulus beskriver i 2 Kor 3,18: «... vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd.»

Til slutt må det jo selvfølgelig nevnes de andre kriteriene for å bli en eldste:

«En eldste må det ikke være noe å utsette på: Han skal være én kvinnes mann, barna hans må være troende, ikke trassige og ikke kunne beskyldes for å leve vilt og utsvevende. For en tilsynsmann er Guds forvalter, og det må ikke være noe å utsette på ham. Han må ikke være egenrådig, bråsint, drikkfeldig, voldsom eller ute etter skammelig vinning. Han skal være gjestfri, godhjertet, forstandig, rettskaffen, gudfryktig og herre over seg selv. Han må holde seg til det troverdige ord som samsvarer med læren, slik at han duger både til å veilede i den sunne lære og til å vise til rette dem som sier imot.» (Titus 1,6-9).

Dette betyr ikke at en eldste må være perfekt i alle ting, men være villig til å jobbe med seg selv, og være et forbilde for andre, og ha et hjerte for å bli mer lik Jesus. Dette må være grunnvollen.

Håper dette var til hjelp.

Mvh GuttogJente.no