Gå til innhold
☰ Meny

Lytte til Gud


Hei!
Jeg lurte på hvordan jeg kan lytte til gud?
Mvh gutt 19årHei Gutt 19 år.

I dag taler Gud først og fremst til oss gjennom Ordet sitt/ Bibelen. “Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd” 2 Tim 3,16. Gud har gjennom historien talt på forskjellige måter til sine profeter og tjenere, ofte gjennom direkte tale eller levende drømmer. Gud talte til folket sitt gjennom sine profeter.

“Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen”. Hebr 1,1-2

I dag taler ikke Gud til oss på samme måte som i Den gamle pakt. Han har nå gitt oss sitt skrevne ord, som inneholder hele hans vilje. Joh 1,1 Jesus ER Ordet, slik at vårt forhold til Bibelen er vårt forhold til Jesus. Like mye som vi elsker Bibelen, elsker vi Jesus. Like mye som vi repekterer og lytter til Bibelens ord, slik respekterer og lytter vi til Jesus.

Når noen får høre Guds stemme idag så er det mer personlig ledelse og ikke “Guds Ord” til verden slik som i Bibelen.

Når Gud taler til oss i dag, bruker han først og fremst Bibelens Ord, men også tanker, drømmer, bilder, følelser, samvittigheten, andre personer, sanger, naturen, eller han kan i noen spesielle tilfeller snakke med hørbar stemme eller sende engler (spesielt til dem som ikke har Bibelen). Det mest vanlige er at han taler gjennom Ordet sitt, enten ved at vi leser det eller høre Ordet forkynt.

Noen hører Guds påminnelser når de er stille for seg selv, når de ber, når de lovsynger eller midt i dagens gjøremål. Det er litt trening i det å oppdage at Gud prøver å si oss noe gjennom disse ulike kanalene. Det å gjenkjenne Guds stemme i vårt liv er viktig, slik at vi kan leve i Guds ledelse i hverdagen vår, gå dit han ber oss om og gjøre det han ønsker.

Den beste og sikreste måten å lytte til Gud på, er som sagt å lese i Bibelen og bli kjent med hans tanker og vilje der. Gud har sagt alt han har å si gjennom Bibelen, der forteller han oss om alt fra begynnelsen til slutten om sin plan og sine gjerninger. Dersom ordet får leve i oss, vil det tale til oss direkte inn i livet vårt. Ånden vil bruke Guds ord til å snakke til oss, minne oss om konkrete ord når vi trenger dem og de vil være en kilde i oss som veller fram med liv og ledelse.

Joh 8, 31-32; ”Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten og sannheten skal frigjøre dere.”

Joh 15, v 7 “Bli i meg, så blir jeg i dere..” v 14; “Dere er mine venner om dersom dere gjør det jeg pålegger dere…”

Joh 4, 14; “Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde som veller fram til evig liv.”

Luk 12,11-12; “Når de fører dere fram for synagogedomstolene og for øvrigheter og myndigheter, vær ikke da bekymret for hvordan dere skal forsvare dere, eller hva dere skal si. For Den hellige ånd skal lære dere i samme stund hva som må sies.”

Hele tiden er det snakk om å ta til oss og leve i Guds Ord slik at det blir en del av oss, slik at det er det vi tenker, snakker og lever i. Da har Gud et redskap i oss til å tale til oss, minne oss og lede oss.

Det trengs både tid og stillhet å være i Guds nærhet og å tilegne seg hans Ord slik at det blir en kilde i oss. Men det er viktig å holde seg nær til Gud, slik at ikke våre egne tanker kommer i veien for Guds tale til oss. Mange ganger når vi tror at vi hører Gud taler, så er det vårt eget sinn som taler.

Det er viktig å prøve alt man “hører” på Guds Ord, for Gud kan ikke motsi seg selv. Når vi i dag hører påminnelser fra Gud, kan de ofte være blandet med egne tanker og en kan ikke meddele budskapet til andre som: “Så sier Herren…”, det er det bare Bibelen som kan.

Kol 3, 16-17; “ La Kristi ord bo rikelig blant derer, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud, og alt dere gjør i ord eller i gjerning, gjør det alt i den Herre Jesu navn,med takk til Gud Fader ved ham!”

Lykke til med å lytte til hva Gud har å si deg gjennom Ordet sitt og gjennom daglig ledelse.
 

Vennlig hilsen GuttogJente.no