Gå til innhold
☰ Meny

ME


Jeg og kjæresten min har begge ME. Hva skal vi gjøre mtp å gifte oss og få barn?

Har snakket om et lite bryllup.Hei og takk for spørsmålet.

Det er ikke lett å gi noe godt svar på dette spørsmålet. ME fortoner seg forskjellig fra person til person, noen er lett rammet og andre er alvorlig rammet og andre kan ha gode og dårlige perioder. Alle har forskjellig utgangspunkt og forskjellige muligheter for hjelp og avlastning av familie og andre. Det er vanskelig å svare når vi ikke vet noe om hvordan dere fungerer i hverdagen. Skal man gifte seg og stifte familie, vil det kreve en god del innsats og summen av funksjonsnivået dere har må være slik at en får det daglige husholdet til å gå rundt.

Selve bryllupsfesten vil ikke være den største utfordringen, da dere kan ha et lite og helt enkelt bryllup og få god hjelp til planlegging og gjennomføring. Et bryllup kan dere planlegge i tråd med hva dere ser at dere kan greie, og senke nivået på både størrelse, lengde og innhold i forhold til energinivået dere har. Uansett varer bryllupet en dag og dere har rikelig med tid å hente dere inn igjen i etterkant. Det å være to syke voksne kan dere få til å fungere selv om det er krevende, men det å få barn, blir en helt annen vurdering. Det er en 100% jobb som en ikke kan få hvile fra når en vil.

Det er mange ulike historier fra de som har fått barn mens de har ME. Felles er at de er avhengig av andre for å få det til å fungere. Barn krever mye og en kan ikke sette pauseknappen på når en trenger å hvile, det kan i lange faser bli lite nattesøvn og det er noe som skjer hele tiden. Mange forteller at det likevel går bra fordi de har ektefelle, foreldre, svigerforeldre og øvrig familie stiller opp når det trengs. Det vil i de aller fleste tilfeller være behov for at en av foreldrene har helse og energi nok til å yte det ekstra som trengs. Dere har ekstra utfordring i og med at begge er syke og ingen av dere kan legge inn den ekstra innsatsen som skal til når den ene er nede for telling.

Det er vondt å være mamma og pappa når en ikke føler at en strekker til, å ikke ha nok energi til å følge opp barnet sitt. Og for barna kan det være tøft å ha foreldre som ikke kan klare det samme som andre foreldre. Når man har syke foreldre blir man ekstra sårbar og det kan også påvirke tryggheten og opplevelsen av å være beskyttet og passet på. Men dette vil også gjelde mange andre sykdommer og plager som hemmer både energinivå og fysisk utfoldelse. Mange barn vokser opp med syke foreldre og har det likevel helt fint i oppveksten.

Selv om man i dag har tilgang på prevensjon, kan man aldri være absolutt sikker på å ikke bli gravid når man har giftet seg og lever sammen seksuelt. Hvis helsetilstanden deres er så dårlig at dere vil ha store problemer med å ta dere av et barn, bør dere ta det med i vurderingen. Men hvis dere vurderer det slik at dere har helse til å ta dere av både hverandre og eventuelle barn, trenger ikke ME i seg selv å være en grunn til ikke å gifte seg.

Vi kan ikke gi noe mer spesifikt svar på spørsmålet deres enn dette, men anbefaler dere også å søke rådgiving hos lege, familieterapeut og ME-foreningen. Gjennom ME-foreningen kan dere i tillegg forhøre med andre som har vært i en liknende situasjon.

Vennlig hilsen GuttogJente.no