Gå til innhold
☰ Meny

Vanskelig å være kristen


Alle jeg møter for tiden ser bare dumt på meg når jeg forteller at jeg er kristen og sier at jeg burde finne på noe fornuftig å bruke tiden og tankekraften min på. Alle mine argumenter i mot, både til andre men også internt, blir vanskeligere å tro på jo mer jeg tenker på de. Har de rett med at jeg er et svakt menneske som ikke klarer å ta innover meg realitene i verden, men baserer mitt verdisyn på gamle myter og overtro. At jeg ikke er sterk nok til å tenke selv, men er indoktrinert under oppveksten.
Det er også så mange passasjer i bibelen som er helt uforståelig og til tider svært nådeløst og ondt at når jeg får høre at man kan ikke velge å vrake hvis det virkelig er guds ord..

Jeg føler meg dratt mellom to verdener og min tro svinner hen hver dag som går.Hei

Takk for spørsmålet!

Det høres ut som at du har det virkelig tøft for tiden. Spørsmålene du jobber med er vanskelige å svare godt på, men enda vanskeligere å kjempe med!

Takk for at du ville dele de med oss! Vi skal gjøre vårt beste i forhold til å gi deg noen forsøk på svar.

Er Bibelen til å stole på? Eller er det bare myter og overtro som passer for mennesker som er så svake at de ikke klarer seg uten noe å tro på? Passer kristendommen best for mennesker med lav intellegens?

Dette er spørsmål som har vært stilt helt siden Paulus arbeidet som misjonær i den første kristne tid. I 1.Kor 15 skriver Paulus til de som stiller tvil til om Jesus har oppstått fra de døde. Paulus sin hovedbegrunnelse for å stole på dette er at det ennå lever øyenvitner som traff Jesus etter oppstandelsen, inkl han selv. Videre i kapitlet legger han fram ulike argument som underbygger Jesu oppstandelse.

Paulus er også opptatt av at profetier fra Gamle Testamentet, skrevet om Jesus, går i oppfyllelse. Det kan du også lese om i evangeliene. Matteus kommenterer f eks ofte følgende når han skriver ned historien om Jesus: "Dette skjedde for at det skulle oppfylles som profetene vitnet om".

Vi vil gjerne anbefale deg å lese hefter eller bøker om det som kalles trosforsvar, eller med et fint ord: apologetikk. Her skriver kloke mennesker om ulike innvendinger mot Bibelen og kristen tro. Et eksempel på en slik bok er Espen Ottosen sin bok "Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen"

En vei å gå med tvil og fortvilelse er altså å skaffe seg kunnskap om Bibelen og kristen tro.

Men hva med de vanskelige avsnitta i Bibelen som du viser til? Det er vanskelig for oss å skjønne det vi opplever som Guds brutalitet og dom. Er det den samme Gud vi møter i Gamle Testamentet og i Nye Testamentet? Bibelen forteller oss at Gud både er kjærlig, rettferdig og hellig. Han beskrives i sin hellighet som en fortærende ild mot all synd. Samtidig viser han seg som den som elsker syndere/menneskene så høyt at han sendte sin eneste Sønn, Jesus til jord for å dø i vårt sted. Joh.3,16. Det er vanskelig for oss mennesker å fatte hvem Gud er. Kanskje dette nettopp er en av sidene ved Gud? Gud er stor, opphøyd og ufattelig, samtidig er Gud den som bøyde seg ned, ble menneske og viste hvem han er gjennom Jesus. Kan det være en hjelp å lese de vanskelige avsnittene i Bibelen i lys av dette?

Vi skrev først at en vei å gå med tvil og fortvilelse er å skaffe seg kunnskap om Bibelen og kristen tro. Nå mot slutten vil vi nevne to andre ting.

Du er ikke alene som strever med å tro. Det kan være ulike årsaker til det. I Matteus 11 leser vi om døperen Johannes. Han fikk den store opplevelsen å døpe Jesus, og han opplevde mektige ting. I Matt 11 møter vi han i fengsel, og da sender han bud på Jesus med følgende spørsmål "Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?" Her kan vi lære minst to ting: det er ikke en motsetning mellom tvil og tro. En som tror kan tvile, slik vi ser døperen Johannes gjorde. Det motsatte av tro er vantro, altså at man ikke vil tro. Det andre vi kan lære er å gå til Jesus med tvilen. Snakk gjerne med kristne du har tillit til om vanskelighetene dine. Det å bli lytta til og gjerne bedt for, kan være til god hjelp.

Jesus har hatt og har, mange disipler som strever med ulike former for tvil. Til slutt vil vi bare nevne disippelen Thomas. Les gjerne i Johannes 20 om Thomas sin tvil på Jesu oppstandelse. Det er flott å lese om hvordan Jesus møter han.

Vi vil ønske deg lykke til videre. Det gjør inntrykk å lese at du føler troen din svinner. Vi ønsker deg Guds velsignelse midt i kampen.


Vennlig hilsen Guttogjente.no