Gå til innhold
☰ Meny

Vanskelig at kjæresten har hatt sex før han møtte meg


Kjæresten min har hatt sex før han møtte meg.

Jeg sliter med å tilgi dette. Det gjør vondt i hjertet og jeg blir kvalm av å tenke på det. Jeg blir sint, og tenker ”kunne du ikke bare ha ventet?“. Jeg ville det skulle være en fin ting, der vi ble hverandres første. Og jeg føler det er forgjeves at jeg ventet.

Jeg lurer på hvordan det er med det Bibelen sier om at når man har sex, og kroppene blir ett. Han har bedt om tilgivelse og sier det ikke er en del av han, men hvordan vet jeg at de ikke er i en slags ”kontakt“ i hjertene deres. Og at han har blitt et nytt menneske i Kristus.

Har dere noen gode bibelvers som hjelper meg gjennom denne tilgivelses prosessen jeg er i nå. Jeg orker ikke å la meg styre av fortiden lenger, men klarer samtidig ikke å gi slipp.Hei!


Takk for henvendelsen.

Det er veldig flott å merke og se at du er opptatt av og ser at Gud har skapt oss til å leve rett og godt med ham og med hverandre i ektepakten slik som han har tenkt. Til mann og kvinne skapte han oss. Og når en mann og en kvinne har sex sammen oppstår det ifølge bibelen, som du nevner, usynlige bånd og bindinger mellom dem. Dette skjer mellom en mann og en kvinne som ligger sammen selv om de ikke er gift. Bibelen beskriver det som synd (å bomme på målet) å ha seksuelt samliv med hverandre utenfor ekteskapet.

Når dette likevel har skjedd med din kjæreste, at han har hatt en seksuell forbindelse med en annen før dere kom sammen så er det veldig forståelig at det oppleves som vanskelig for deg. Derfor er det er veldig bra at du sammen med din kjæreste tar dette alvorlig. På den måten er det kanskje mulig å finne en vei videre sammen, men det krever som du sier en vilje til overbærenhet og tilgivelse fra din side, og det krever også en tydelighet fra din kjæreste ovenfor deg at han er villig til å sørge for at du vet at han har tatt et skikkelig oppgjør med sin fortid for å kunne utvikle forholdet med deg videre.

Bibelen sier noe om at en som i oppriktighet bekjenner sine synder for noen og ber om Guds hjelp i dette så skal bindinger og sår på innsiden på grunn av dette bli helbredet. (se Jakob 5. v.16). Dette gjelder også feiltrinn på det seksuelle området. Gud er god og barmhjertig, og det viser han ved at Jesus gjorde soning for alle våre synder på korset. Ved troen på Han får vi del i hans rettferdighet og skyldbrevet (les: alt det gale vi har gjort), som talte imot oss, ble tatt bort og blir ikke lenger husket på av Gud. Vi er etter å ha tatt imot Guds frelse og rettferdighet gjennom det Jesus har gjort, blitt perfekte i Guds øyne og vår synd blir for alltid fjernet fra oss og blir ikke tilregnet oss lenger. Dette er fantastisk flott å få del i, og vi trenger det alle sammen for å høre Gud til (2. Kor 5.17). Vi er blitt nye skapninger i ham, ved troen på Jesus er alt blitt nytt.

Likevel er det sånn at vi mennesker likevel kan ha noen utfordringer med å tilgi slik som Gud sier han har tilgitt oss. Og når vi har tilgitt noen, så er det ikke like selvfølgelig at vi synes at det er så enkelt å glemme. Vi vil alltid ha med oss evnen til å huske, og det tenker vi er en utfordring som du og din kjæreste må jobbe godt med fremover, dersom dere ønsker å bygge videre på forholdet deres. Vi regner med at du ser for deg din nåværende kjæreste som en fremtidig ektefelle og at det er nettopp derfor du stiller spørsmål om du kan leve godt med hans historie, og om han kan leve godt med måten du forholder deg til hans fortid på. Vi oppfordrer deg sammen med din kjæreste  å ta initiativ til å snakke sammen med en moden, voksen kristen, eller en pastor som dere har kontakt med om nettopp denne utfordringen som du kjenner på. Vedkommende person kan sikkert hjelpe dere med å bli mer trygge på hvilket valg dere skal eller bør gjøre, og kanskje kan dere sammen søke forbønn for de bindinger som eventuelt måtte ligge der fremdeles. Som du sier er det ikke alltid godt å si noe om din kjæreste virkelig i dypet av sitt hjerte har blitt ferdig med dette og at denne usynlige forbindelsen som han har hatt med sin tidligere kjæreste, er brutt. Det bør være veldig viktig for kjæresten din at du opplever deg tatt på alvor når det gjelder dette, og vi synes det er veldig bra at du tar det så alvorlig som du gjør, for i et eventuelt fremtidig ekteskap kan det bli vanskelig uten at en helt vet hvorfor dersom dere ikke har en avklart og oppgjort fortid knyttet til dette.

Vi støtter deg fullt ut i at det er veldig dumt å ta med seg slike uavklarte bindinger inn i et ekteskap. De følelsene du opplever i møte med hans historie må du også jobbe med. Det vil også bli vanskelig for din kjæreste å leve sammen med deg hvis du stadig opplever at hans historie kommer opp i tankene dine og vekker kvalme og avsky hos deg når du blir minnet om den. Dette vil selvsagt også påvirke relasjonen mellom dere i fremtiden dersom det ikke blir tatt frem, satt lys på og snakket om på en god og forsonende måte nå.

Det vil være veldig naturlig at en som elsker deg og som kanskje er klar for å inn i et ekteskap med deg, også er villig til å gå de rundene sammen med deg og som dere opplagt trenger for å kjenne dere trygge på hverandre, at dere har en oppgjort fortid og at dere begge føler dere sikre på hverandre og at dere kan gi hverandre tillit i forholdet. Dersom en jobber sammen med dette og likevel opplever usikkerhet eller tenker med sinne og ergrelse på om en kan leve sammen med og gå inn i ekteskap med denne gutten på grunn av hans historie, og er usikker på om en stadig vil komme til å oppleve seg usikker og urolig med tanke på hans fortid, så bør dere vurdere om dere er de rette for hverandre. Det er ikke sikkert at dere finner frem til den trygghet og tillit som dere begge trenger for å kunne si ja til å leve sammen med i et livslangt ekteskap. I så fall er det veldig viktig at dere kjenner dere frie til å velge å avslutte den kjæresterelasjonen som dere har.

Men det virker i alle fall som om at dere må ta dette på alvor sammen, og ta veldig gjerne imot vår utfordring, og snakk sammen med noen modne/voksne kristne om det, fordi en ønsker å leve godt med hverandre i fremtiden, og ikke komme til å angre på at en tok for lett på å sette lys på dette veldig følsomme området. Det kommer ikke frem av innlegget ditt hvor gammel du og din kjæreste er, hvor lenge dere har vært sammen, om dere tenker på å gifte dere nå snart, eller om dere tenker dere har god tid. Uansett vil det være fornuftig å jobbe helt målrettet og bevisst sammen med kjæresten og at dere finner trygghet i det valget dere kommer til å ta uansett hva det måtte bli.

Les også:


Hva skjer i det usynlige når to mennesker har sex 
Å gifte seg med en som har hatt sex 

Med vennlig hilsen Guttogjente