Gå til innhold
☰ Meny

We want to offer young people guidance on issues of body and emotion, sex and feelings from a Christian perspective

Vi tilbyr foreldre, lærere og ungdomsledere kunnskap og ressurser som en hjelp i deres arbeid med å veilede unge mennesker

Vi tar utgangspunkt i et positivt verdibasert syn på sex og samliv. Ingen spørsmål er forbudte, og ethvert tema kan snakkes om.

Vi har en grunnleggende tillit til Bibelen som Guds Ord og til sannheten i Bibelens helhetlige fortelling om skapelse, syndefall, frelse og fullendelse.

Vår veiledning baserer seg på klassisk kristen seksualetikk, det kristne verdigrunnlag og menneskesyn. Ut fra dette ser vi at ekteskapet er den eneste rammen for et seksuelt samliv som hører hjemme i et livslangt ekteskap mellom mann og kvinne.

Vi mener at dette menneskesynet yter den beste respekt for den enkeltes seksuelle integritet og behov.

GuttogJente.no bygger på Lausannebevegelsens Cape Town Commitment, som uttaler følgende om temaet:

Guds skaperplan er at ekteskapet konstitueres ved det forpliktende, trofaste forholdet mellom én mann og én kvinne, der de blir ett i en ny sosial enhet som er forskjellig fra de familier de er født inn i. Det seksuelle samliv som uttrykk for det å være ett, skal nytes utelukkende innen rammen av ekteskapet. Denne kjærlige seksuelle forening innen ekteskapet, der ”to blir ett”, avspeiler både Kristi forhold til kirken og enheten av jøder og hedninger i den nye menneskehet.

 

Fagrådet

Fagrådets rolle er å kvalitetssikre innholdet på nettsiden. Deres oppgave er å være en rådgiver for den daglige ledelsen av GuttogJente.no og bidra med faglig kompetanse. Svar på spørsmål blir gjennomgått av minst to medlemmer av fagrådet før publisering. Det er eierorganisasjonene representert ved styret som har det endelige ansvaret for alt som publiseres.

 

Fagrådet består av:

Irene Ludvigsen, sykepleier og familieterapeut
Maren Weum, helsesykepleier
Sven Weum, overlege og forsker
Morten Torsvik, teolog
Espen Ottosen, teolog og informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband

 

Styret

Styret i Guttogjente.no har fem faste medlemmer, medlemmene er representanter fra medlemsorganisasjonene våre.

Styreleder: Trond Sæthren, UIO
Nestleder: David Vikanes, DFEF
Sekretær: Espen Ottosen, NLM
Grete Yksnøy Martinsen, NLM
Geir, Edvin Frøen, UIO
1. Vara: Øivind Benestad , NLM

 

Våre medlemsorganisasjoner

Listes ut i tekst for å spare tid?