Gå til innhold
☰ Meny

Podcaster: Kjønnsidentitet og seksuell identitet

Er det rom for mer enn to kjønn i Bibelen?

Nedenfor kan du lytte til 3 podcastepisoder fra Bergen Bibelskole

Målet til episodene som omhandler kjønnsidentitet og seksuell identitet, er følgende:

Å være rettet mot de som selv har tatt et valg om å følge Jesus, og som mener at Bibelen er Guds eget ord til oss i dag og at den gir svar til alle kristne på spørsmål som angår hverdagen vår. Finne Bibelens standpunkt på dette området. Ønsker å skape større rom for de av oss som kjenner på annerledeshet på det seksuelle området, og peke på etterfølgelsen av Jesus som høyeste mål for alle disipler som vil følge Han.


Del 1: Å starte samtalen

Hvorfor engasjerer dette tema så mange? Hvorfor kan ikke kristne bare la folk være i fred når det gjelder egen seksuell identitet? På hvilken måte er kjønn viktig for vår identitet i Bibelen? Er det rom for mer enn to kjønn i Bibelen? Hva er Guds hensikt med å skape mennesket i Hans bilde?


Del 2: Kristen, homofile følelser og seksualitet

Hva er det Bibelens syn på seksualitet og identitet? Kan man være kristen og homofil? Kan, i følge Bibelen, to av samme kjønn gifte seg? Kan man, i følge Bibelen være født i feil kropp? Er det feil av en kristen å gjennomføre kjønnskorrigerende inngrep?

Del 3: De gode eksemplene

Kan man skape rom i mellom oss for alle som ønsker å følge Jesus? Hva kreves det av menighetsfellesskapet? Er det egentlig rom for feminine menn og maskuline kvinner i norske menigheter? Hva er egentlig bibelsk maskulinitet og femininitet? Hva kreves av den som lever med press på det seksuelle området og sin seksuelle identitet?

Bergen Bibelskole har tatt i mot elever i mer enn 30 år. Episodene over er hentet med tillatelse fra BB-podden som skolen produserer. Hvis du ønsker å finne ut mer om tematikken kan du bruke søkefunksjonen på nettsiden eller f.eks. lese våre artikler "Født i feil kropp?" eller "Ingen har en perfekt seksualitet".