Gå til innhold
☰ Meny

Hva sier bibelen om synd og dom?


Hallo idag syndet jeg en skrekkelig synd. Hvis man leser i bibelen så burde jeg meldes inn til den eldste i byen for å kunne bli steinet. Hva burde jeg gjøre nå?Hei!

Takk for spørsmål.

For å svare fornuftig på dette trenger vi å ta det litt stegvis fra 1: Den gamle pakt i GT, til 2: Den nye pakt i NT, med fokus på Jesu stedfortredende død.

1.Den gamle pakt i Det gamle testamentet (GT)
Den utfordringen du viser til beskriver  en straff over synden i Den gamle pakt i bibelen (GT). Der står det om en del grove synder som medførte dødsdom ved steining. Grunnen til det er at det som var urent skulle utryddes fra folket (Israelsfolket) som var et utvalgt folk for Gud. Gud sa at de skulle være et hellig folk slik som Han er hellig. Synd og urenhet begått i den gamle pakt kunne umulig dele fellesskap med en hellig, rettferdig, fullkomment kjærlig Gud. Det står skrevet i Bibelen at Gud er som en fortærende ild som tilintetgjør alt urent/syndig som kommer i nærheten. Loven og budene som ble gitt til Israelsfolket kom til menneskene slik at de skulle forstå hvor lang bort fra den fullkomne hellige kjærlige Gud de var kommet.

Konsekvensen av syndefallet er at ingen mennesker greier å frelse seg selv (gjøre seg selv hellige og tilgjengelige for fellesskap med Gud igjen), slik som Gud opprinnelig hadde tenkt det.

Dermed er det gode budskapet til oss alle, at Gud fikset dette for oss. Han ordnet opp for oss da han selv ble et menneske. Gud tok på seg en menneskekropp. Han levde etter loven helt perfekt og uten synd, alle sine dager, som Guds sønn Jesus. Han var 100% menneske og samtidig 100% Gud i samme kropp.

2. Den nye pakt i Det nye testamentet (NT) 
Den steiningen og den døden som vi alle fortjener (Guds straff over synden), fordi vi ikke er hellige som Gud, men har brutt loven (fra GT), den lar heldigvis ikke Gud ramme deg eller meg. Han lot straffen for det gale vi har gjort ramme Jesus på korset. Bibelen sier at Jesus tok straffen for all verdens synd ved å la seg mishandle og dø. Guds straff/dom over all synd rammet Jesus. Altså, Gud lot den straffen vi fortjener ramme seg selv, som et menneske på et kors spikret fast med spiker gjennom hender og føtter. Derfor slipper vi alle unna steining! For Gud lot dommen over din synd ramme Sin eneste sønn på korset, så dersom vi tar imot denne gaven fra Gud er vi fri. Dette er den nye pakten med Gud der Han i kjærlighet til oss gir sitt eget liv for alle mennesker, der vi får gå fri, og Gud selv bærer skylden vår.

I Romerne 10.9 står det: «For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst.» Du slipper altså fri fra å bære konsekvensen av din egen synd, fordi det gjorde Jesus for deg. Denne gaven er gratis for deg, men den kostet Jesus livet. Vi må bare med vår munn bekjenne at vi trenger det Jesus har gjort for oss. Vende oss til Gud og be om tilgivelse for det gale vi har gjort, for da slipper vi unna å selv måtte ta konsekvensen av vår synd. Altså, svært gode nyheter for alle som har lest i GT at de fortjener steining. Gud har ordnet opp for deg! Dette er Guds nye pakt med menneskene, den gjelder ikke bare Israelsfolket, men alle verdens folkeslag, altså en global god nyhet.

Jesu hellige og syndefrie liv er en gave til oss, vi får det ufortjent og gratis, ved å ta imot nåde (tilgivelse for våre synder). Han tar vår straff som er døden, og vi får del i hans liv som er hellig. Det er et helt fantastisk bytte, som nesten er for godt til å være sant. Men Gud sier i sitt Ord at dette er sannheten om det han gjorde for oss, og Han gjorde det nettopp fordi Han elsker oss så uendelig høyt. Johannes 3:16.

Les også:

Hvordan skal jeg tolke det gamle testamentet?

Elsker Gud meg som jeg er?


 Vennlig hilsen GuttogJente.no