Gå til innhold
☰ Meny

Kjønn og identitet


Min datter er 12 år, hun har alltid vært feminin og lekt mye med gutta. Hun har plutselig funnet ut at hun vil være gutt... hvordan forholder jeg meg til det? Jeg har ALDRI sett antydning til at hun føler seg født i feil kropp og jeg blir litt fortvilet. Har selvfølgelig sagt at hun er like høyt elsket uansett. Jeg kjenner at dette er vanskelig å forstå, føler at det mest er en protest mot dollyjentene som hun ikke orker å la seg rive med av. Samtidig er det er mye i media om kjønnsidentitet i form av tv programmer og annen informasjon.Hei, og takk for henvendelsen!

Det er lett å forstå at du føler deg fortvilet og usikker. Spørsmål om kjønnsidentitet stikker dypt, men dette er samtidig svært komplekst. Dessuten er det i tillegg betydelig uenighet og usikkerhet i fagmiljøene omkring disse spørsmålene. De siste årene har det også vært veldig stort fokus på disse problemstillingene i media, og ofte presenteres «kjønnsbytte» som en løsning for ungdommer som sliter i forhold til eget kjønn. Det er ikke så vanskelig å se for seg at noen jenter som opplever seg som «guttejenter» i dagens kultur spør seg om de er «født i feil kropp» på grunn av denne massive påvirkningen gjennom både massemedia og sosiale medier. Da er det viktig å fastholde at jenter er svært forskjellige. Det er problematisk hvis samfunnet vårt lager jente-idealer (eller gutte-idealer) som fører til at selve kjønnsidentiteten blir truet.

Det har sannsynligvis alltid vært noen få mennesker som har hatt en sterk følelse av at de er et annet kjønn enn det kroppen viser. Etter en grundig medisinsk vurdering har det i noen tiår vært mulig å få diagnosen «transseksualisme» eller «kjønnsdysfori» som betyr at personen føler et sterkt ubehag i forhold til kjønnet som kroppen viser. Personer med alvorlig kjønnsdysfori som har vart i mange år, har i noen tilfeller fått behandling med hormoner og kirurgi for å gjøre kroppen mer lik det motsatte kjønnet.

Den nye situasjonen de siste årene er at et økende antall ungdommer, særlig jenter, uten forvarsel plutselig finner ut at de vil bli det motsatte kjønn – altså samme situasjon som datteren din. Denne gruppe kalles ofte ROGD-kids, som er en forkortelse for Rapid Onset Gender Dysphoria. Mange av disse ungdommene har de siste årene blitt behandlet med pubertetsblokkere for å utsette puberteten, og deretter kjønnshormoner som forandrer kroppen til å likne det motsatte kjønnet. Men det finnes veldig lite forskning som kartlegger alvorlige bivirkninger eller følger opp hvordan det går med disse ungdommene over tid. Stadig flere angrer dessuten på behandlingen og forteller at de skulle ønske de hadde fått annen type hjelp enn pubertetsblokkere, hormoner og kirurgi. 

En jente som får behandling med testosteron, kan ikke få tilbake den lyse stemmen, selv om hun slutter med testosteron. En gutt som tar østrogen, får pupper og kvinnelig kroppsform som ikke går tilbake, selv om han angrer og slutter med østrogen. Det er vanlig at disse guttene og jentene blir sterile for resten av livet og aldri kan få barn. Mange fagfolk advarer derfor mot å starte med slik behandling før man er blitt voksen. Det er tankevekkende at norsk lov ellers ikke tillater å sterilisere seg før man er 25 år gammel.

Vi vil oppfordre deg til å holde en god dialog med datteren din og anerkjenne de forvirrede følelsene hun kjenner på akkurat nå, uten at det betyr at du er enig i at hun er «født i feil kropp». Det er uansett viktig å ikke trekke noen raske slutninger om kjønnsinkongruens. Det finnes vitenskapelig studier som tyder på at så mange som 80-95% av barna som før puberteten oppfyller kriteriene for «gender identity disorder» ikke lenger oppfyller disse kriteriene når de er kommet gjennom puberteten. Det skjer mye i livet mellom 12 og 17-18 år, og følelser og tanker kan svinge voldsomt.

Vi vil ønske deg lykke til i en svært krevende prosess. Hvis du leser engelsk, anbefaler vi deg å kikke på noen av nettstedene du finner på denne adressen: https://www.transinfo.no/tema/nyttige-nettsteder

Les også:

Ser på meg selv som en gutt

Hva sier Bibelen om bytte av kjønn

Transseksuell: Hva gjør jeg?

«Født i feil kropp?»

Du kan dessuten høre på denne podcasten:

Hvorfor skapte Gud to kjønn?

 

Vennlig hilsen GuttogJente.no